• Bayer Връзки

Скорошна публикация в сп. „Наука“ относно теренно изследване на неоникотиноиди не доказва наличието на значими последствия за опрашителите  


29 юни, 2017 г.


Уважаеми заинтересовани,

Бихме искали да се обърнем към Вас с оглед наскоро публикувано изследване в сп. „Наука“ относно паневропейско теренно проучване за неоникотиноидите, осъществено от британския Център за екология и хидрология (ЦЕХ), което може да е попаднало в полезрението Ви /http://science.sciencemag.org/content/356/6345/1393/. С това писмо бихме искали да предоставим малко повече информация относно тази публикация.

 

Публикацията е базирана на широкомащабно, многотеренно изследване върху медоносните пчели, което бе възложено от Байер и Синджента през 2014 година. Възложителите на проекта не са участвали в него, а само са предоставили нужната информация, осигуряваща високото ниво и общата организация на проучването.

 

Целта на изследването бе да се проучи потенциалното въздействие на неоникотиноидите върху пчелните семейства, в реални полски условия, когато техен основен източник на храна е рапица, третирана с „клотианидин“ и „тиаметоксам“. Байер и Синджента възложиха проучването в резултат на общия стремеж да се създаде програма за мониторинг на здравето на пчелите, в полски условия, осъществявана от външни сътрудници. В допълнение към възложеното от Байер и Синджента проучване, ЦЕХ осъществи и проучвания върху дивите пчели и бомбусите, използвайки същите тестови терени. Тези допълнителни проучвания не бяха част от възложения от двете компании проект.

 

Проучването не установи значими въздействия на третираната с неоникотиноид рапица върху медоносните и дивите пчели в трите държави. В Германия, например, силата на пчелното семейство се увеличила, когато пчелите се хранят в третираната с неоникотиноиди рапица, докато във Великобритания, а и до известна степен и в Унгария, е наблюдавано отслабване на пчелните семейства.

 

Съгласни сме с авторите на проучването, че специфичните за всяка държава особености, оказващи въздействие предполагат, че „ефектите от неоникотиноидите са резултат от взаимодействащи си фактори.“ Освен това, нашият собствен допълнителен анализ демонстрира, че първоначалната численост на пчелното семейство е ключов индикатор, който може да обясни наблюдаваното развитие на кошерите. Когато разликите в числеността на пчелните семейства бъдат адекватно взети под внимание още в самото начало, данните от изследването не демонстрират някакви различия между пчелните семейства, които се хранят с третирана рапица, и онези, които се хранят с нетретирани посеви.

 

Това съответства на резултатите от няколко широкомащабни проучвания, които са осъществени с цел разширяване на познанието относно потенциалното въздействие на продуктите съдържащи неоникотиноиди върху медоносните пчели или други опрашители. В нито едно от тези проучвания не са наблюдавани негативни ефекти върху семейства на медоносните пчели при реални полски условия. Например, проучване в Северна Германия през 20131 показва въздействието, при полски условия, на маслодайна рапица третирана с „клотианидин“ върху различни опрашители. Резултатите показват, че експозицията е била толкова ниска, че липсват данни за негативен ефект върху развитието на пчелните семейства, популациите на бомбусите, както и върху репродукцията на дивите пчели.

 

Убедени сме, че третирането на семена рапица с неоникотиноиди няма нито краткосрочни, нито дългосрочни отрицателни въздействия върху пчелите, както и че третирането на семена е полезен и ефективен инструмент за земеделците.

 

Ако имате допълнителни въпроси относно резултатите от проучването, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

Информационен бюлетин

 

1https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1734-7;

https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1724-9;

https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1723-x;

https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1725-8;

https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1730-y;

https://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1729-4

  1. 1-4
  1. 1-4

[ Последно обновено: Петък, Юни 30, 2017 ]

Търси

Търси