• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Зантара® 216 ЕК

Zantara ®

Зантара(R) 216 ЕК
Увеличи изображението
Осигурете си върхово ниво на защита

Информация за продукта:

Активно вещество: Биксафен - 50г/л Тебуконазол - 166 г/л
Формулация: Емулсионен Концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: пшеница, ечемик

Култура
За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis), Черна/стъблена ръжда
(Puccinia graminis),
Кафява/листна ръжда
(Puccinia recondita),
Ранен листен пригор
(Septoria tritici),
Фузариоза
(Fusarium spp.)
125 мл/дка
50
35 дни
Ечемик
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
Листна ръжда
(Puccinia hordei)
Листен пригор
(Rhynchos porium secalis)
Мрежести петна
(Pyrenophora spp.)
125 мл/дка
50
35 дни
Начин на действие
Зантара® е широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продуктът действа предпазно като възпрепятства развитието на спорите на гъбите и лечебно като блокира наличните латентни инфекции в културите и предотвратява по-нататъшното им развитие и разпространение.
Биксафен принадлежи към най-нова група активни вещества - карбоксамиди (подгрупа пиразол-карбоксамиди) и потиска действието на ензимите от комплекс II в митохондриевата дихателна верига на гъбите. Тебуконазол от групата на азолните фунгициди, като функцията му е да прекъсва биосинтезата на ергостерол при гъбите.
Към настоящия момент не е наблюдавана кръстосана резистентност на Биксафен с активни вещества от други групи.
Благодарение на иновативната си формулация, действието на Зантара® не се повлиява от валежи, влага и UV лъчение дори половин час след изсъхване на продукта.

Предимства
  • Благодарение на много силния физиологичен ефект на биксафен, Зантара® повишава значително добива, дори и при липса на болести.
  • Много широк спектър на действие.
  • Много стабилна ефикасност, благодарение на комбинацията от SDHI и триазол в перфектна формулация.
  • Благодарение на значително по-дългото последействие, Зантара® осигурява перфектна защита за дълъг период, дори при трудни ситуации.
  • Чрез изключителния физиологичен ефект (повишена асимилация, увеличен размер на листа, зелен ефект, стрес-толерантност и т.н) Зантара® повишава добива значително и подобрява качеството.

Зантара® е ТОП продукт за ТОП добиви.

ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ СЕПТОРИЯ

ДО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА "ЗЕЛЕНИЯ ЕФЕКТ" - ЕФЕКТ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ СЪС ЗАНТАРА®

ПЪЛНО ПОКРИТИЕ С ФОРМУЛАЦИЯТА НА ЗАНТАРА®

ЗАНТАРА® - ПЕРФЕКТНАТА ФОРМУЛАЦИЯ ЗА ЖИТНИ


Условия за употреба
Продуктът се прилага с до 50 л/дка работен разтвор, с наземна техника. Третира се при първи прояви на болестите с цел опазване на здравата листна маса. На сезон се правят до две третирания като инималния интервал между тях е 14 дни.

Приготвяне на работния разтвор
Преди употреба тубата се разклаща много добре за пълно хомогенизиране на формулацията. Продуктът се прибавя към работния разтвор в наполовина пълната пръскачка при включена бъркалка. След това пръскачката се допълва с вода и разбъркването продължава до края на третирането.

Смесимост
Преди смесване на Зантара® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли