• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Профайлър 71,1 ВГ ®

Profiler 71,1 WG ®

Профайлър 71,1 ВГ (R)
Последната разработка на Байер за защита от мана по лозата

Информация за продукта:

Активно вещество: фозетил алуминий 667 гр/кг; флуопиколид 44,4 гр/кг
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория: непрофесионална
Разрешена употреба: лозя

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Лозя
Мана по лозата
(Plasmopara viticola)

200-225 г/дка


30-100


21 дни

Профил на продукта

Профайлър®е съчетание от добре познатия алуминиев фозетил, който ни дава пълната системна защита и дългото последействие, и флуопиколид- съвсем нов клас фунгицид, допринасящ за бързото проникване и лечебното действие на препарата. Заради напълно завършения си профил, Профайлър® дава възможност да реагираме успешно при различни ситуации.

Препоръки при употреба

Профайлър® гарантира ново, по-добро ниво на защита от мана по лозата. Най-подходящ момент за приложение е преди, по време и след цъфтеж, когато има и най-голям риск да бъде засегната продуктовата част, а с това да бъде компрометиран добива и качеството. Много добър партньор за редуване на Профайлър® е Верита®.
Профайлър® има гарантирано 14-дневно последействие. Препоръчват се до 3 третирания на сезон.
Количеството на работен разтвор се определя от фенофазата на лозата и листната маса и се увеличава с напредване на вегетацията.

Предимства и ползи при използването на Профайлър®
- Дълъг период на гарантирана защита от мана
- Два различни механизма на действие, което предпазва от създаване на резистентност
- Нов, уникален механизъм на действие, гарантиращ защита дори след обилни валежи
- Без негативен ефект върху винификацията
- Приложен по време на цъфтеж не смущава опрашването
- Толерантен към полезните ентомофаги, което намалява риска от намножаване на акари и други вредни видове

Смесимост
Преди смесване на Профайлър® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
- Да не се смесва с препарати, съдържащи азот, мед и дикофол.
- Да не се смесва с продукти тип маслена формулация.
- При смесване със СК формулации (напр. Луна® Експирианс СК) – първо в наполовина пълния с вода резервоар се налива суспензионния концентрат, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество Профайлър®.
- При смесване с ВП, ВГ (напр. Флинт® Макс ВГ), ЕК (напр. Байфидан® ЕК) и ЕВ формулации – първо в наполовина пълния с вода резервоар се сипва необходимото количество
Профайлър®, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество от другия продукт.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли