• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Слънчоглед

Информация за културата

Sunflower
Увеличи изображението
Слънчоглед
Слънчогледът е основна маслодайна култура за нашата страна и през последните години по заети площи заема второ място след пшеницата. Отглежда се както в Северна така и в Южна България. Добивите от слънчоглед силно варират през различните години, тъй като са зависими до голяма степен от валежите през вегетационния период. Слънчогледът изисква 4-годишно сеитбообръщение, като в практиката най-често се засява след зимна житна култура. Съществени фактори за повишаване на добивите са създаването на сортове устойчиви на синя китка и мана, а така също и провеждането на химична борба с плевелите, явяващи се основни конкуренти за хранителни вещества, влага и светлина.


Продукти:

Инсектициди и акарициди
Фунгициди
Хербициди

Проблеми:


[ Последно обновено: Вторник, Януари 5, 2016 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: