• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Мерлин Флекс ®

Merlin Flexx ®

Мерлин Флекс (R)
Адаптивният хербицид!

Информация за продукта:

Активно вещество: изоксафлутол 240 г/л ; антидот (ципросулфамид) 240 г/л
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Едногодишни житни и широколистни плевели
42 мл/дка
20-40 л/дка
Прилага се след сеитба, преди поникване или ранновегетационно във фаза 1-3 лист на културата
не се налага
Механизъм на действие
Приложен върху почвата, Мерлин® Флекс образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15л/м2). След като проникне в почвата, Мерлин® Флекс се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.
. 
Предимства при засушаване
Ако след третиране с Мерлин® Флекс има продължителен безвалежен период (10-12 дни), плевелите могат да поникнат, но голямото предимство на Мерлин® Флекс е, че при първия паднал дъжд, дори поникналите, но не много прераснали плевели (5-6 см) биват контролирани, като след 5-6 дни побеляват и до 10-12 дни загиват. Ако периодът на засушаване е много продължителен, тогава корените на плевелите проникват на по-голяма дълбочина и ефектът на препарата е лимитиран. В този случай се налага коригиране с вегетационен хербицид. Мерлин® Флекс, обаче остава на повърхността и при следващ дъжд контролира по-късно поникващите плевели, като по този начин предотвратява необходимостта от второ пръскане с вегетационен препарат. Важно предимство на Мерлин® Флекс е реактивиращият се ефект, който се проявява след всеки паднал дъжд, като при добри условия (регулярни превалявания) и определен плевелен състав, царевицата остава чиста за много дълъг период от време.
. 
Ефект върху балур от семена и коренища
Мерлин® Флекс контролира отлично балура от семена, по-интересен е обаче страничният му ефект срещу балура от коренища, който може да побелее, да бъде силно затормозен и в крайна сметка да окаже минимални щети на царевицата. При голяма плътност на коренищен балур не бива да се разчита само на Мерлин® Флекс, и е добре да се направи корекция с балурицид (Екип®).
. 
Ранновегетационно приложение
В случаите, когато прилагаме продукта ранно-вегетационно, освен почвения ефект, Мерлин® Флекс има и контактно (изгарящо) действие, когато попадне непосредствено върху поникналите плевели. Това действие е добре изразено при малките широколистни (2-3 лист) и току-що поникнали житни плевели (1-2 лист).
 
Предимства

• Модерен хербицид, съдържащ антидотна технология – позволява гъвкаво приложение (след сеитба до 3-ти лист на царевицата), съхранява пълния потенциал на културата за добив, поради високата селективност
• Широк спектър на контролирани плевели – позволява при определени условия с едно третиране да се опази царевицата от плевели.
• Дълго реактивиращо се последействие – осигурява безкомпромисна защита от плевели през цялата вегетация при благоприятни условия.
• Активира се дори след дълъг период на засушаване.
• Има странично действие върху балура от коренища.Препоръки при употреба
. 
1. Стратегия за поддържане на чисто поле
Когато площта е третирана предшестващата есенс глифозат, има голяма вероятност коренищните и кореноиздънковите плевели да са унищожени или силно редуцирани. Разбира се, плевелите от семена ще изникнат и на следващата година. Тогава Мерлин® Флекс може да бъде единственият продукт, приложен върху царевицата, без да се налагат корекции с вегетационен хербицид.
2. Стратегия за интензивно почистване на полето
Прилагането на Мерлин® Флекс на силно заплевелено поле, дава възможност то да се опази чисто от поникващите от семена плевели за много дълъг период от време. Така сериозно се намалява плътността им и царевицата е по-малко конкурирана, а коренищните и кореновоиздънковите да се контролират с вегетационен хербицид. По такъв начин силно заплевелени полета могат да се изчистят в рамките на 2-3 години.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

В случаи на унищожаване на царевица, третирана с Мерлин® Флекс в следствие на буря, град, пожар и др., след извършване на нормална пред сеитбена обработка (преораване или друга обработка на поне 10 см) може да бъде засята царевица за зърно, за силаж и сладка. Не се препоръчва засяването на заместващи култури като: сорго, слънчоглед, зелен боб и соя.
Препоръките за следващи култури в сеитбооборота са базирани на данни от полеви опити при нормални агроклиматични условия. Препоръчват се следните интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура.

Период на изчакване Култура Обработка на почвата
4 месеца Зимна рапица, мека и твърда пшеница, ечемик Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина
На следващата пролет Пролетна пшеница и ечемик, грах, слънчоглед, соя, нахут, картофи, сорго Оран
Тези препоръки са валидни при нормални агроклиматични условия.
Неблагоприятни агроклиматични условия* обаче, може да повлияят скоростта на разграждане на хербицида и остатъчните количества активно вещество, налични в почвата.
В подобни случаи препоръките за интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура са само насочващи за потребителя.
В случай на неблагоприятни за разграждането на хербицида условия или при съмнение за наличие на остатъчни количества от предходно приложение на хербицид, изключително препоръчителни са ограничаващи риска мероприятия, като дълбока оран и/или допълнително размесване на почвата в дълбочина.
Друг начин за определяне на потенциалния риск за повреда на културата са малки съдови опити или предварително засяване на малки площи.
*Неблагоприятни условия може да бъдат: необичайно сухо време след приложение на продукта; продължително засушаване; слаба биологична активност на почвата в резултат на ниско съдържание на органично вещество и/или ниска температура на почвата; уплътнение на почвата; ерозирали участъци; ниски участъци, задържащи вода; наводнение; директна сеитба без дълбока оран; препокриване с двойна доза и всякакви други подобни условия или с подобен ефект не изрично упоменати тук.
Сеитбата на всички други култури или неспазването на посочените по-горе срокове е на собствен риск и отговорност.

Смесимост
Преди смесване на Мерлин® Флекс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли