• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Прозаро ®

Prosaro ®

Прозаро (R)
Амбициозният фунгицид

Информация за продукта:

Активно вещество: протиоконазол 125 г/л; тебуконазол 125 г/л
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis),
Листни петна/Септориоза
(Septoria tritici),
Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis),
Кафява листна ръжда
(Puccinia reconditа),
Жълта ръжда (Puccinia striiformis),
Базично гниене /фузариоза по стъблата
(Fusarium culmorum)
100
мл/дка
10-30
35 дни
Овес
Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis),
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis f.sp. avenaе),
Листни петна /Септориоза
(Septoria tritici),
Коронеста ръжда
(Puccinia coronifera f.sp. avenae)
100
мл/дка
10-30
35 дни
Ръж
Кафява листна ръжда
(Puccinia reconditа),
Листен пригор (Rhynchosporium secalis),
Фузариоза по класа
(Fusarium roseum и Microdochium nivale)
100
мл/дка
10-30
35 дни
Тритикале
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis),
Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis),
Листни петна/Септориоза
(Septoria tritici)
100
мл/дка
10-30
35 дни
Ечемик
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
Кафява ръжда
(Puccinia hordei)
Жълта ръжда
(Puccinia striiformis)
Фузариум
(Fusarium roseum)
Мрежести петна
(Pyrenophora teres)
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis)
100
мл/дка
10-30
35 дни
Рапица
Цилиндроспороза (Cylindrosporium GREV spp.),
Склеротиния
(Sclerotinia sclerotiorum)
100
мл/дка
10-30
56 дни
Профил на продукта

. 
Прозаро® е модерен фунгицид, който съдържа 3-то най-ново поколение триазол (протиоконазол). Продуктът притежава изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект, което го прави подходящ за употреба при различни проблемни ситуации.

Поради отличния синергизъм между протиоконазол и тебуконазол, Прозаро® има изключително широк спектър на контролирани болести, в т.ч. трудните за борба фузариум, септория и базично гниене при пшеница, склеротиния и цилиндроспороза при рапица. Освен отличния фунгициден ефект, новото активно вещество оказва позитивно въздействие върху растежа и развитието на растенията, което води до допълнително повишаване на добивите на третираните с Прозаро® полета.

. 
Препоръки при употреба в житни култури

. 
Доброто опазване на житните култури от болести през цялата вегетация изисква двукратно, а в по-тежки години и трикратно приложение на фунгицид.

. 
Третиране с Прозаро® рано напролет се налага само в случаите, когато житните култури са силно нападнати от Drechslera.

. 
Второто приложение на фунгицид е най-добре да се направи във фаза флагов лист- начало на изкласяване. От това приложение може да получим допълнително от 50 до 100 кг зърно.Третирането с Прозаро® в този момент осигурява перфектна защита от септория, кафява ръжда и брашнеста мана. За условията на България това третиране е с най-голямо икономическо значение.

. 
Трето приложение на фунгицид се налага в изключителни случай, когато имаме продължителни превалявания в периода на цъфтеж на пшеницата и съществува риск от развитие на фузариум по класа. Това приложение е предпоставка за доброто качество на продукцията.

. 
Прозаро® се справя безкомпромисно във всяко едно от приложенията, но ние го препоръчваме при второто и третото третиране, където действието му силно ще се отличи от действието на останалите фунгициди на пазара.

Изследвания на учените от Байер доказват, че освен отличните фунгицидни свойства, Прозаро® притежава ясно изразен физиологичен ефект, който се проявява в стресови условия (засушаване). Резултатите доказват, че при засушаване, дори при липса на гъбно заболяване, третираните с Прозаро® растения дават по-висок добив, защото се изхранват повече зърна в класа.

Препоръки при употреба в рапица

. 
Прозаро® е продукт, поставящ нов стандарт в борбата със склеротиния- една от икономически най-важните болести. Третирането срещу склеротиния с Прозаро® се извършва, когато прецъфтят и окапят първите венчелистчета. Особено голям икономически ефект се постига от пръскането с Прозаро®, когато по времето на първите прецъфтели цветове, има регулярни превалявания и рискът от разпространение на склеротиния е най-сериозен. Многобройните опити на Байер показват, че дори да няма нападение на болести, третирането с Прозаро® оказва позитивен ефект върху добива. Причината за това е, че третираните с Прозаро® растения узряват много по-равномерно (по цялата дължина на растението) от нетретираните, а това е предпоставка да няма загуби по време на жътва и оттам да се получат по-високи добиви.

. 
Предимства и ползи при използването на Прозаро®

. 
- Съчетава силата на две първокласни активни вещества в един продукт
- Възможност за употреба в рапица и пшеница
- Осигурява отличен контрол на голям набор от болести, в т.ч. септория и фузариум при пшеница, и склеротиния и цилиндроспороза при рапица
- Има благоприятстващ ефект върху растежа и развитието на пшеницата и рапицата
- Много ефективен инструмент срещу изграждане на резистентност
- Съчетава превантивно, лечебно и остатъчно действие срещу болести по листата и стъблото при рапица
- Изключителен продукт за контрол на основните болести по листата и класа дори и в късни фази на пшеница
- Отличен контрол на фузариум и митотоксини


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли