• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Сфера® Макс

Sphera Max ®

Сфера(R) Макс
Увеличи изображението
Да защитим добива на макс

Информация за продукта:

Активно вещество: Трифлоксистробин 375г/л; Ципроконазол 160г/л
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница
Септориоза
(Septoria tritici),
Фузариоза
(Fusarium spp.),
Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда
(Puccinia recondita)
30-50
20-60
42 дни
Ечемик
Мрежести петна (Pyrenophora teres),
Листен пригор
(Rhynhosporium secalis),
Брашнеста мана (Blumeria graminis), Листна ръжда (Puccinia hordei)
30-50
20-60
42 дни
Слънчоглeд*
Септориоза
(Septoria helianthi),
Ръжда по слънчогледа (Puccinia helianthi)
40
20-40
-
Захарно цвекло
Церкоспороза (Cercospora beticola),
Брашнеста мана (Erysiphe betae)
30-40
20-60
21 дни
*Минимална култура/употреба - разрешена по чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
Забележка: При разрешените минимални употреби не е документирана ефикасността и няма извършени наблюдения за негативно въздействие върху културата от употребата на продукта. Отговорността по отношение за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност на тези минимални употреби е на лицето, което употребява продукта.


Механизъм на действие
Сфера® Макс е фунгицид със системно действие.

Условия за употреба
Използвайте Сфера® Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на органите, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

Условия на средата
Ако максималните температури надвишават 25 °C, за предпочитане планирайте третирането рано сутрин или късно вечер.

Приготвяне на работния разтвор
Директно изсипете продукта, който е под формата суспензионен концентрат в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Смесимост
Преди смесване на Сфера® Макс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли