• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Луна® Експирианс

Luna® Experience

Луна(R) Експирианс
Увеличи изображението
Благодарение на Луна...!

Информация за продукта:

Активно вещество: Тебуконазал - 200г/л; Флуопирам - 200 г/л
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Категория: I-ва професионална
Разрешена употреба: лозя винени сортове, ябълки, круши, крайсии, праскови, нектарини, череши, аспержи, лук, чесън

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Лозя,
винени сортове
Брашнеста мана
(Uncinula necator)
12 - 40
40-100
14 дни
Ябълки
Круши
Струпясване
(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)
Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)
Стемфилиум (Stemphilium vesicarium),
Алтернария (Alternaria sp.)
Антракноза (Glomerella cingulata),
Меко пеницилийно гниене
(Penicilium sp.),
Сиво гниене
(Botrytis cinerea),
Глейоспорийно гниене
(Prezicula alba)
20 - 75
50-150
14 дни
Кайсии, праскови,
нектарини, череши
Брашнеста мана (Sphaeroteca pannosa
50
150
3 дни
Ранно и късно кафяво гниене
(Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola)
63 – 75
150
Аспержи
Ръжда
(Puccinia asparagi),
Стемфилиум
(Stemfilium vesicarium)
75
60-100
-
Лук,
чесън,
Ръжда
(Puccinia allii)
Кафяви петна (Pleospora allii),
60 - 100
30-80
7 дни

Начин на действие
Луна® Експирианс е локално системен фунгицид за вегетационно приложение, с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно възходящо.
Продуктът има висока биологична активност срещу гъби от клас Аскомицети.

Условия за употреба
Използвайте Луна® Експирианс само с наземна техника с посоченото количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.
Продуктът да не се прилага с гръбна пръскачка.
Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време. Ако максималните температури надвишават 25°С, за предпочитане е да планирате третирането рано
сутрин или късно вечер.
При извеждане на комбинирана борба срещу различните болести максималната доза на Луна® Експирианс на дка/сезон не трябва да надвишава 200 мл/дка.

Приготвяне на работния разтвор
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Прилепители и масла се добавят накрая.

Смесимост
Преди смесване на Луна® Експирианс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Предимства
  • Много надеждна защита срещу брашнеста мана, струпясване, кафяво гниене
  • Комплексен спектър
  • Стабилна основа за безупречен контрол на болестите по време на съхранение на продукцията


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли