• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Буктрил® Универсал

Buctril® Universal

Буктрил(R) Универсал
Увеличи изображението
Системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури

Информация за продукта:

Активно вещество: Бромоксинил 280 г/л; 2,4-D 280 г/л
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: Пшеница, ечемик, овес, ръж, царевица, сорго

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Пшеница,
ечемик, овес,
ръж
Широколистни плевели
100 мл/дка
30-50 л/дка
От фаза начало на братене до фаза удължаване на стъблото, когато вторият възел е най-малко на 2 см над първия
не се налага
Царевица, сорго
80 мл/дка
От фаза разтваряне на четвърти лист до фаза разтваряне на шести лист на културата


Чувствителни плевели:
Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Дребноцветно чадърче (Calystegia sepium), Синя метличина (Centaurea cyanus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Паламида (Cirsium arvense), Полска поветица (Convolvolus arvensis), Полски хвощ (Equisetum arvense), Лайка (Matricaria chamomilla), Мак (Papaver rhoeas), Кучешки зъб (Picris echioides), Пача трева (Polygonum aviculare), Полско лютиче (Ranunculus arvensis), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Репник (Rapistrum rugosum), Полски синап (Sinapis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Млечок (Sonchus spp.), Врабчови чревца (Stellaria media), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Италианска свиница/бутрак (Xanthium italicum), Фий (Vicia spp.).
Средно чувствителни плевели:
Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Киселец (Rumex spp.)

Механизъм на действие
Буктрил® Универсал е системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес), царевица и сорго. Активните вещества се абсорбират бързо от листната маса и стъблата на плевелите и предизвикват симптоми на обезцветяване, деформация, спиране на растежа, увяхване и некроза на плевели до 1–2 седмици след третирането. Условията на околната среда, благоприятстващи растежа и развитието на плевелите и културите ускоряват ефекта от третиране с хербицида.

Предимства и ползи
  • Много бърз и категоричен ефект върху плевелите.
  • Широк спектър на контролирани широколистни плевели в това число паламида, бутрак, лобода, повитица и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица.

Препоръки при употреба
Третирането да се извършва при температура 10-25°С.
Избягвайте припокриване на третирането, особено при спиране и смяна на посоката на пръскачката.
Да не се третират култури, които са подложени на някакъв стресов фактор като ниски температури или жега и засушаване, слана, преовлажняване, нападение от болести и неприятели. Стресовите фактори водят до забавяне на метаболизма на културите и могат да доведат до нежелани последици.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури
След третиране с Буктрил® Универсал като втора култура не се препоръчва да се засяват фуражни бобови. При нормален сеитбооборот няма никакъв риск за следващите култури през есента и пролетта.
При пропадане на третираната култура и след нормална предсеитбена подготовка могат да се сеят всички култури без фуражни бобови. За всички останали широколистни култури да се изчака интервал от 15 дни.
Да се избягва отвяване на работен разтвор към съседни култури. Всички широколистни култури са чувствителни към продукта – лозя, овощни, рапица, слънчоглед, бобови, зеленчукови и др.
Да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.

Смесимост
Преди смесването на Буктрил® Универсал с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Приготвяне на работния разтвор
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли