• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Монсерен® Г

Monceren® G

Монсерен(R) Г
Увеличи изображението
Инсекто-фунгицид за третиране на семена от картофи

Информация за продукта:

Активно вещество: 120 г/л имидаклоприд; 250 г/л пенсикурон
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Категория: I-ва професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка*
Карантинен срок
Картофи
Листни въшки
(Aphis spp.)
Колорадски бръмбар
(Leptinotarsa decemlineata)
Струпясване
(Thanatephorus cucumeris/ Rhizoctonia solani)
Телени червеи
(Agriotes spp)
60 мл/
100 кг семена
0,5 - 2,0 л/ 100 кг семе
не се изисква

Механизъм на действие
Фунгицидно действие:
Третирането с пенсикурон предпазва клубените от развитие на ризоктония от най-ранна фаза. Активното вещество не е системно и се намира около клубените в почвата, което означава че пространството около корените е защитено.

Инсектициден контрол:
Имидаклоприд има висока кореновосистемна и контактна активност. Активното вещество се всмуква през корените и се придвижва акропетално към стъблото и листата, като по този начин защитава младия прираст от листни неприятели (колорадски бръмбар I поколение и листни въшки). Продължителността на действие срещу телен червей е в рамките на 4 седмици.

Спектър на действие
Ризоктония, телени червеи и листни неприятели

Препоръки при употреба
Семената трябва да са чисти и сухи. Третира се с ултрамалообемна техника или по полумокрия метод. Третирането може да е предварително върху полиетилен или ротационна транспортна лента. Друг начин за третиране е директно опръскване на клубените в момента на засаждане с модифицирана картофосадачна машина с монтирани дюзи в изсяващия апарат. Целта е да се осигури максимално добро покритие на клубените. При предварително третиране може да се работи с неразреден препарат с ултрамалообемна техника за пръскане или полумокро третиране с до 0,5 л работен разтвор/100кг семена. При третиране по време на засаждане може да се работи с до 2 л работен разтвор/100 кг семена.
Да не се допуска едностранно третиране на клубените. Замърсяванията на клубените водят до намаляване качеството на третиране и дозата на препарат. Кал и прах могат да поемат до 50% от използвания препарат.

Приготвяне на работния разтвор
При предварително третиране може да се работи с наразреден препарат с ултрамалообемна техника за пръскане или полумокро третиране с до 0,5 л работен разтвор/100 кг семена. При третиране по време на засаждане може да се работи с до 2 л работен разтвор/100 кг семена.

Смесимост
Не се препоръчва смесване с други продукти за растителна защита.

Ефект върху пчелите и полезните видове
Пчелите не са застрашени при съответствие с определените в регистрацията на препарата начини на приложение.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Неделя, Февруари 12, 2017 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли