• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Юнта® Куатро ФС

Yunta® Quattro

Юнта(R) Куатро ФС
Увеличи изображението
Четворна защита на семената

Информация за продукта:

Активно вещество: Клотианидин 166,7 г/л; Имидаклоприд 166,7 г/л; Протиоконазол 33,3 г/л; Тебуконазол 6,7 г/л
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Категория: I-ва професионална
Разрешена употреба: Пшеница (зимна), ечемик (зимен)


  

Култура
За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка*
Карантинен срок
Пшеница (зимна)
Праховита главня
(Ustilago tritici),
Твърда главня
(Tilletia tritici),
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)
Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides), Шведска муха* (Oscinella frit), Телени червеи (Agriotes spp.)

Листни въшки (Aphis spp.)
160 мл/
100 кг семена150 мл/
100 кг семена
820 мл/100 кг семена
не се изисква
Ечемик (зимен)
Праховита главня
(Ustilago tritici),
Ленточна болест
(Pyrenophora graminea),
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)
Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides), Шведска муха* (Oscinella frit), Телени червеи (Agriotes spp.)

Листни въшки (Aphis spp.)
160 мл/
100 кг семена150 мл/
100 кг семена

820 мл/100 кг семена
не се изисква

* Частичен контрол


Механизъм на действие
Юнта® Куатро ФС е инсектофунгицид за третиране на семена със системно действие. Защитава семената, кълновете и растенията от болести, пренасяни чрез семената и почвата, и посочените неприятели, в началото на вегетацията. Защитата срещу неприятели е около 4-5 седмици от момента на сеитба.

Препоръки при употреба
- Да се използват специализирани машини за третиране на семена.
- Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември вкл.
- Сеитбена норма за зимна пшеница - до 220 кг/ха и зимен ечемик- до 180 к/ха.
- Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени.


Смесимост
Не е приложимо.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Петък, Юли 27, 2018 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли