• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Редиго Про

Redigo ® Pro

Редиго Про
Увеличи изображението
Професионалистът срещу фузарийно кореново гниене

Информация за продукта:

Активно вещество: Протиоконазол 150 г/л; Тебуконазол 20 г/л
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена- ФС
Категория: I-ва професионална
Разрешена употреба: пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес
Култура
За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка*
Карантинен срок
Пшеница
(зимна и пролетна)
Твърда главня
(Tilletia tritici),
Праховита главня
(Ustilago tritici)
50 мл/100 кг семена
0,05-1,6 л/100 кг семена
не се изисква
Пшеница (зимна)
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.), Снежна плесен
(Microdochium nivale)
66,7 мл/100 кг
Пшеница (пролетна)
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)
66,7 мл/100 кг
Ечемик
(зимен и пролетен)
Праховита главня
(Ustilago nuda)
50 мл/100 кг семена
Ечемик
(зимен и пролетен)
Ленточна болест
(Pyrenophora
graminea),
Мрежести петна - първична инфекция
(Pyrenophora teres),
Хелминтоспориоз-но кореново гниене
(Cochliobolus sativus),
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.
66,7 мл/100 кг семена
Ечемик (зимен)
Снежна плесен
(Microdochium nivale)
66,7 мл/100 кг семена
Ръж,
Тритикале (зимни)
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.),
Снежна плесен
(Microdochium nivale)
66,7 мл/100 кг семена
Овес
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.),
Петносване на пониците
- първична инфекция
(Pyrenophora avenae)
66,7 мл/100 кг семена

Механизъм на действие

РЕДИГО ПРО 170 ФС е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях.


Условия на употреба

Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят. Преди употреба опаковката се разклаща добре до пълното хомогенизиране на продукта. Семената за третиране трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени. Да се прилага само в професионални инсталации за заготовка и третиране на семена, с цел да се осигури качествено третиране и минимално разпрашаване по време на сеитба. Да не се използват третирани семена за консумация или фураж. Да не се използват повторно чували, съдържали третирани семена. Опаковка, съдържаща третирани семена трябва да има следния надпис: “ВНИМАНИЕ!” СЕМЕНАТА СА ТРЕТИРАНИ С РЕДИГО ПРО 170 ФС, СЪДЪРЖАЩ ПРОТИОКОНАЗОЛ И ТЕБУКОНАЗОЛ.
Сеитбена норма:
пшеница (зимна) - максимум 25 кг/дка,
пшеница (пролетна) - максимум 22 кг/дка,
ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна), тритикале (зимно), овес – максимум 20 кг/дка.


Приготвяне на работния разтвор
Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена. Количеството работен разтвор е от 0,05 до 1,6 л вода/ 100 кг семена, според инсталацията за третиране
на семена.


Смесимост
Не е приложимо.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Вторник, Май 21, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли