• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Атлантис® Флекс

Atlantis Flex

Непоклатим като скала

Информация за продукта:

Активно вещество: Мезосулфурон-метил – 45 г/кг, Пропоксикарбазон-натрий – 67,5 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг
Формулация: ВГ
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: Пшеница (мека и твърда), тритикале

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница (мека и твърда), тритикале
Eдногодишни житни и широколистни плевели
20 - 33
+
100 мл Биопауър
10 - 30
-

Механизъм на действие
АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата (мезосулфурон-метил) и от корените (пропоксикарбазон-натрий), като се придвижва по флоема и ксилема към меристемната тъкан на плевелните растения, което стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след третирането. Първоначалните визуални признаци на хербицидното действие върху плевелното растение са спиране на растежа, пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване. Селективността на продукта спрямо зърнено-житните култури както и допълнителната ефикасност е благодарение на мефенпир-диетил - антидот, който се съдържа в състава на продукта.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 33 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).
Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Полска овсига (Bromus arvensis), Многогодишен райграс (Lolium perenne), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни - Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis).
Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни - Полско подрумче (Anthemis arvensis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla), Врабчови чревца (Stellaria media).
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Лечебен росопас (Fumaria officinalis).
Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Пача трева (Polygonum aviculare), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Обикновен спореж (Senecio vulgaris).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 20 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).
Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни - Полски синап (Sinapis arvensis).
Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Полска овсига (Bromus arvensis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Райграс (Lolium perenne). Широколистни - Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Врабчови чревца (Stellaria media).
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Житни - Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни - Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla).
Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulusКултури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли