• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Луна Сенсейшън ®

Luna Sensation ®

Луна Сенсейшън (R)
Увеличи изображението

Информация за продукта:

Активно вещество: Флуопирам – 250 г/л, Трифлоксистробин - 250 г/л
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: ягоди (в оранжерии), маруля

Механизъм на действие

Луна Сенсейшън е широкоспектърен фунгицид с превантивно, системно и лебечно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас - Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението прониква чрез листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. На активното вещество трифлоксистробин се дължи мезостемното - трансламинарно и газово преразпределение и предпазното действие на продукта, а също така се наблюдава и частично действие върху покълването на спорите и растежа на мицела върху растителната повърхност.

Условия за употреба

При ягоди (оранжерийно производство) се препоръчва продуктът да се прилага и с гръбна пръскачка. При третиране на ягоди отглеждани на конструкции, които са по-високи от 1 м, да не се прилага Луна Сенсейшън, с цел защита на оператора.

При марули (полско производство), се препоръчва продуктът да се прилага чрез наземна техника или гръбна пръскачка.

Вентилирайте обработените парници/оранжерии старателно, докато спреят изсъхне преди повторно влизане.

Приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключане на пръскането.

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт в отделен съд.


[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли