• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Велум Прайм®

Velum Prime®

Велум Прайм(R)
Увеличи изображението

Информация за продукта:

Активно вещество: 400 г/л флуопирам
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Категория: непрофесионална
Разрешена употреба: домати, патладжани, пипери, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, тикви (оранжерии)

Механизъм на действие

Велум Прайм има локално и системно действие. Препоръчва се превантивната употреба на продукта. Активното вещество флуопирам е от нов клас химични съединения пиридил-етил-бензамиди от групата на SDHI - инхибиторите. То прониква в растението през кореновата система и се придвижва системно по ксилема (акропетално), не се движи низходящо. Нематоцидният ефект е най-силно изразен срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите.

Освен нематоциден ефект, Велум Прайм показва и висока ефективност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови.

Препоръки за употреба

Използвайте продукта Велум Прайм самостоятелно (да не се смесва с други продукти) с поливната вода (капково или друг вид напояване) с посоченото количество на работния разтвор. Общата поливна норма в зависимост от условията и фазата на развитие на растенията, се разделя на три части - 50% от обема на водата предвидена за поливане се подава самостоятелно, след което 40% с добавено към нея необходимо количество Велум Прайм и накрая останалите 10% чиста вода.

Първо се пуска чистата вода за намокряне на кореновия слой, следва смесеното с Велум Прайм количество вода и накрая се пуска отново чиста вода за промивка на системата и разпределяне на продукта в зоната на корена.

Галообразуващите нематоди развиват няколко поколения на сезон. Велум Прайм е активен предимно срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. Ето защо е препоръчително да се правят две третирания на сезон, като интервала между тях се препоръчва да е между 15-30 дни. След едно или две приложения периода на защита варира между 30 и 60 дни след последното приложение.

С цел предотвратяване развитието на резистентност от страна на причинителите на брашнеста мана се препоръчва да не се изчаква максималният срок на защита, а да се правят навремени обследвания на растенията. Най-добре е да се извежда превантивна борба с фунгициди срещу Брашнеста мана от друг химичен клас, различен от този на SDHI.

Да не се прилагат продукти съдържащи флуопирам повече от 2 пъти годишно на един и същи участък. Велум Прайм се прилага като нематоцид, да не се използва за контрол само на гъбни патогени.

Да не се прилага Велум Прайм в разсадопроизводството.

Смесимост

Продуктът Велум Прайм рябва да се прилага самостоятелно![ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли