• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Ечемик

Информация за културата

Ечемикът е втората по важност зърнено-фуражна култура след царевицата, а така също и основна суровина за пивоварната промишленост. В нашата страна ечемикът се отглежда навсякъде, но най-много в районите на Стара Загора, Ямбол и Бургас. За производството на качествена суровина за фуражната и пивоварна промишленост ечемикът трябва да се отглежда, като се спазват всички агротехнически и растителнозащитни мероприятия, от подготовката на семената за сеитба до края на вегетацията.


Продукти:

Фунгициди
Хербициди
Третиране на семена

Проблеми:


[ Последно обновено: Петък, Март 24, 2017 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: