• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Капрено ® СК

Capreno ® SC

Капрено (R) СК
Увеличи изображението
Двойна защита от плевелите в царевица

Информация за продукта:

Активно вещество: темботрион 345 г/л; тиенкарбазон-метил 68 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 134 г/л
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Широколистни и едногодишни житни плевели
22 – 29
Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка
20 - 40
От фаза разтваряне на втори лист
до фаза разтваряне на шести лист на културата
Фаза на развитие на плевелите:
2-6 лист на широколистните и
2-4 лист на едногодишните житни плевели
не се налага

Степен на ефикасност на Капрено®СК при доза 22 мл/дка + Меро 200 мл/дка:
Силно чувствителни ≥ 95%: Просо (Panicum miliaceum), Зелена кощрява (Setaria viridis), Просфорник/ Абутилон (Abutilon theophrasti), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Амброзия (Ambrosia elatior), (Anagallis arvensis), Рапица (Brassica napus), Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), Синя метличина (Centaurea cyanus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Сладък бурен (Chenopodium polyspermum), Татул (Datura stramonium), Влакнеста галинзога (Galinsoga ciliata), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Хибискус летен (Hibiscus trionum), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), (Lycopsis arvensis), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски мак (Papaver rhoes), Фасулче (Polygonum convolvulus), Лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolius), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Врабчови чревца (Stellaria media), Глухарче (Taraxacum officinale), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Полска теменуга (Viola arvensis).
Чувствителни 85 % до 94 %: Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Сива кощрява (Setaria glauca), Кощрява (Setaria sp.), Балур (Sorghum halepense)*, Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Полско великденче (Veronica arvensis).
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Паламида (Cirsium arvense), Обикновена лепка (Galium aparine), Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium).
Слабо чувствителни ˂ 70 %: (Eriochloa villosa), Поветица (Convolvulus arvensis), Посевно великденче (Veronica agrestis), Персийско великденче (Veronica persica).

Степен на ефикасност на Капрено®СК при доза 29 мл/дка + Меро 200 мл/дка:
Силно чувствителни ≥ 95%: Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Просо (Panicum dichotomiflorum), (Panicum miliaceum), Сива кощрява (Setaria glauca), Кощрява (Setaria sp.), Зелена кощрява (Setaria viridis),
Балур (Sorghum halepense)*, Абутилон (Abutilon theophrasti), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Амброзия (Ambrosia elatior), (Anagallis arvensis), (Brassica napus), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Синя метличина (Centaurea cyanus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Сладък бурен (Chenopodium polyspermum), Татул (Datura stramonium), Влакнеста галинзога (Galinsoga ciliata), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Хибискус летен (Hybiscus trionum), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), (Lycopsis arvensis), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски пролез (Mercurialis annua), Полски мак (Papaver rhoes), Фасулче (Polygonum convolvulus), Лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolius), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Полски кострец/млечок (Sonchus arvensis), Врабчови чревца (Stellaria media), Глухарче (Taraxacum officinale), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Полско великденче (Veronica arvensis), Полска теменуга (Viola arvensis).
Чувствителни 85 % до 94 %: Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Поветица (Convolvulus arvensis), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium), Обикновена лепка (Galium aparine).
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Едногодишна метлица (Poa annua), Обикновена паламида (Cirsium arvense).
Слабо чувствителни ˂ 70 %: (Eriochloa villosa), Персийско великденче (Veronica persica).
* Ефикасността срещу Sorghum halepense се основава на ограничени данни от приложение в по-ранни фази на развитие на плевела. Капрено®СК потиска силно балур от коренища, но не може да се прилага като типичен балурицид в по-късни фази от развитието на плевела и висока плътност.

Механизъм на действие
Нова технология с широк спектър на действие при етап на поникване (специално при ранен до междинен стадий на поникване, 2-6 лист), съдържаща две активни вещества.
Капрено®СК e системен вегетационен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. Капрено®СК е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните и тиенкарбазон-метил от групата на сулфонилуреите, ALS инхибитор. Продуктът съдържа и антидот – изоскадифен-етил.

Предимства
• Широк общ спектър на действие плюс широк обхват на икономически важни плевели (напр. лобода, пиперче, фасулче, кощрява и кокоше просо, повитица).
• Едно приложение, което при благоприятни условия може да осигури контрол на плевелите до края на вегетация.
• Два различни механизма на действие за предотвратяване на резистентност.
• Гъвкав период на приложение на хербицида.
• Комбиниран ефект от вегетационно действие и почвено последействие.
• По-ниски разходи поради намален риск от вторично заплевеляване.
• Запазване на високия потенциал за добив.
• Спестява време.
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
Заместващи култури
В случай на пропадане и разораване на царевица третирана с Капрено®СК, след период от един месец и оран, или друга обработка размесваща почвата на 20 см дълбочина е възможно да се засее отново царевица.
Култури в сеитбооборота
Като следващи култури в сеитбооборота, след оран на 20 см и съответен период на изчакване могат да се засяват следните култури:
- След 5 месеца – зимна пшеница, зимна рапица;
- След 10 месеца – соя, полски грах и боб, захарно цвекло;
- След 11 месеца – слънчоглед и пролетен ечемик.

След прилагането на Капрено®СК не е наблюдавана чувствителност при изпитваните хибриди царевица.

Смесимост
Преди смесване на Капрено®СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли