• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Серон ®

Cerone ®

Растежен регулатор в житни

Информация за продукта:

Активно вещество: 480 г/л етефон
Формулация: разтворим концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална
Механизъм на действие
СЕРОН 480 СЛ има растежно регулаторен ефект. Прилага се основно при житни, с изключение на овес, с цел да се повиши устойчивостта на културата срещу полягане причинено от неблагоприятни метеорологични условия, прекомерно наторяване с азотни торове, сортова чувствителност и др. Действието на продукта се изразява в скъсяване и укрепване на стъблата на растенията, стимулиране образуването на целулоза и лигнин в растенията, и укрепване на клетъчните стени. При култури от семейство Тиквови, предназначени за семепроизводство, продуктът влияе на физиологичния процес на цъфтежа.
Култура За борба срещу Доза на прилагане мл/дка Количество работен разтвор на декар – л/дка Карантинен срок
Мека зимна пшеница
Растежен регулатор
60
10-20
56 дни
Твърда зимна пшеница
Растежен регулатор
100
10-20
70 дни
Тритикале
Растежен регулатор
100
10-20
70 дни
Зимен ечемик
Растежен регулатор
100
10-20
56 дни
Зимна ръж
Растежен регулатор
100
10-20
70 дни
Пролетен ечемик
Растежен регулатор
75
10-20
56 дни
Влакнодаен лен
Растежен регулатор
150
10-20
-
Моркови за семепроизводство
Растежен регулатор
150
60-80
-
Семейство тиквови, за семепроизводство
Растежен регулатор
50
20-60
-
Лук за семепроизводство
Растежен регулатор
100
60-80
-
Коноп за семепроизводство
Растежен регулатор
100
60-80
-


Условия на употреба
Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако се очаква максималните температури в деня на третиране да надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането
рано сутрин или късно вечер. Повторно влизане в полетата третирани със СЕРОН 480 СЛ е възможно минимум 24 часа след третирането.

Указания за приготвяне на работния разтвор
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Смесимост
СЕРОН 480 СЛ не е смесим с хербициди и торове.


[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли