• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Контанс ®

Contans ®

Контанс (R)
Увеличи изображението
Биологичен фунгицид от Байер

Информация за продукта:

Активно вещество: Coniothyrium minitans
Формулация: вододиспергируеми гранули- ВГ
Категория: II-ра професионална
Механизъм на действие
При силно чувствителните култури се препоръчва КОНТАНС ВГ да се прилага 2-3 месеца преди очакваната поява на патогена, с цел да се намали началния инфекциозен потенциал от склероции в почвата.


Култура
За борба срещу
Доза на прилагане
г/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Маслодайна рапица, слънчоглед, краставици, тиквички, дини, домати, пипер, патладжани,
марули, фасул, моркови, грах, зеле, карфиол, лук, чесън, аспержи, целина, картофи, гербери, хризантеми
(в оранжерии и на открито)
Склеротиния
(Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor)
200 г/дка
при дълбочина на инкорпорира-не 0-10 см
или
200-400 г/дка при дълбочина на инкорпорира-не 0-20 см
или
400-600 г/дка при дълбочина на инкорпорира-не 0-30 см
20-100
-
Маслодайна рапица, слънчоглед, краставици, тиквички, дини, домати, пипер,
патладжани,
марули, фасул, моркови, грах, зеле, карфиол, лук, чесън, аспержи, целина, картофи, гербери, хризантеми
(в оранжерии и на открито)
Склеротиния
(Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor)
100-200 г/дка
20-100
-


Препоръки за употреба в рапица
При маслодайна рапица продуктът може да се прилага върху подготвена почва преди или по време на валеж (20-30мм до 24 часа), което помага на продукта да навлезе в почвата до дълбочина 3см. Третираните по този начин площи не трябва да бъдат разоравани преди засяването на културата, за да се избегне повторно заразяване на повърхностният почвен слой със склероции в резултат на дълбоката обработка.Препоръки за употреба в слънчоглед
При слънчоглед КОНТАНС ВГ може да се прилага през есента и/или през пролетта. Целта е да се даде възможност на продукта да се активира и да паразитира склероциите на па-
тогена. Ако приложението е непосредствено преди сеитба не може да се постигне ефект срещу първичната зараза от Склеротиния, която атакува кълновете и пониците, а се
осъществява намаляване на инфекциозния фон по време на цъфтеж. Дозите на прилагане на продукта зависят от: дълбочината на инкорпориране, чувствителността на културата и потенциала на инфекцията, земеделските практики и агроклиматичните условия в района. Няма ограничения за сеитбооборота на културите след използването на КОНТАНС ВГ.Условия на употреба
Активността на Coniothyrium minitans е оптимална при температура на почвата 12-25 °C и наличие на влажност. КОНТАНС ВГ може да бъде прилаган при различни видове почви - оптималното pH за развитие на гъбата е 4,5-7. Инкорпорирането на Coniothyrium minitans в почвата трябва да става равномерно, препоръчва се обработка на почвата с фреза, дискова брана или култиватор. Техниката за пръскане трябва да е оборудвана с дюзи за пълно овлажняване на почвата. Препоръчително е използването на по-голям работен разтвор. Продуктът може да се прилага веднага след дезинфекция на почвата с пара. След химична дезинфекция трябва да се спазват ограниченията на използваният продукт преди употребата на КОНТАНС ВГ.

Приготвяне на работния разтвор
Необходимото количество продукт да се разтвори предварително в отделен съд с вода и след това да се изсипе в наполовина пълен с вода резервоар. Да се включи бъркалката и резервоарът
да се допълни догоре с вода. Разбъркването да продължи по време на пръскане. Не оставяйте работния разтвор да престои за дълъг период от време в резервоара. Оборудването, с което
се прилага продуктът трябва да бъде чисто от пестициди, остатъци от киселини и основи или друг продукт, който може да навреди на органична материя. Да не се използва вода с хлор или дру-
ги антисептични вещества за приготвяне на работния разтвор. Ако се налага използване на вода с рН > 8 третирането трябва да се извърши възможно най-бързо, без престояване на разтвора.

Температура на съхранение
-18 °C- 2 години
4 °C- 2 години
20 °C- 2 седмици
25 °C- 48 часа максимум


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Понеделник, Март 27, 2017 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли