• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Краставици

Информация за културата

Cucumbers
Краставиците са една от основните зеленчукови култури, отглеждани в почти всички страни на света. Това намира своето обяснение, както във възможността за култивиране при различни условия (полски и оранжерийни), така също в късия вегетационен период и не на последно място отличните вкусови качества и възможности за консервиране. Краставиците се нападат от голям брой болести и неприятели, като сеченето по разсада, кубинската мана, брашнестата мана, сивото гниене, болести причинени от вируси и бактерии и др., а от неприятелите трябва да посочим оранжерийната белокрилка, листните въшки и акарите. Важно при подбора на растителнозащитни препарати е те да са с кратък карантинен срок, поради честата беритба на краставиците в периода на плододаване.


Продукти:

Инсектициди и акарициди
Фунгициди

Проблеми:


[ Последно обновено: Вторник, Януари 5, 2016 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: