• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Децис® 2,5 ЕК

Decis® 2,5 ЕС

Децис(R) 2,5 ЕК
Увеличи изображението
Широкоспектърен контактен инсектицид

Информация за продукта:

Активно вещество: Делтаметрин 25 г/л
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещуДоза на прилагане
% или мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дкаКарантинен срок
Овощни култури
Листозавивачки
(Argeroploce variagana;
Tmetocera ocellana)
0,03%
100
7 дни
Ябълки
Ябълков плодов червей
(Cydia pomonella)
Ябълкова плодова оса
(Hoplocampa testudinea)
Зелена ябълкова листна въшка
(Aphis pomi)
0,03%
100
7 дни
Листоминиращи молци
(Cameraria ohridella)
0,04%
Круши
Крушова листна бълха
(Psylla pyri)
0,03%
100
7 дни
Череши
Черешова муха
(Rhagoletis cerasi)
0,03%
100
7 дни
Праскови
Източен плодов червей
(Laspeyresia molesta)
0,04%
100
7 дни
Бадеми
Бадемов семеяд
(Eurytoma amygdali)
0,04%
100
30 дни
Сливи
Обикновена сливова щитоносна въшка
(Parthenolecanium corni)
0,04%

100
7 дни
Черна сливова плодова оса
(Hoplocampa minuta)
Сливов плодов червей
(Laspeyresia funebrana)
0,05%
Лозя
Лозова пъстрянка
(Yno ampelophaga)
Гроздови молци
(Lobesia botrana;
Eupoecilia ambiguella)
0,04%
100
7 дни
Пшеница
Ларви на вредна житна дървеница
(Eurygaster integriceps)
30 мл/дка

40-60
30 дни
Обикновена житна пиявица
(Oulema melanopa)
40 мл/дка
Зеленчукови култури в
оранжерии
Оранжерийна белокрилка
(Trialeurodes vaporariorum)
0,05%
100
7 дни
Пипер
Зелена прасковена листна въшка
(Myzodes persicae)
50 мл/дка
60-100
3 дни
Домати
Миниращ молец
(Tuta absoluta)
0,05%
100
3 дни
Картофи
Колорадски бръмбар
(Leptinotarsa decemlineata)
20 – 30
мл/дка
60
7 дни
Царевица
Сив царевичен хоботник
(Tanymecus dilaticollis)
100 мл/дка
60
30 дни
Зеле
Зелева нощенка
(Mamestra brassicae)
50-70 мл/дка
50
7 дни
Грах
Грахова листна въшка
(Acyrthosiphon pisi)
20 мл/дка
100
7 дни
Фасул
Фасулев зърнояд
(Acanthoscelides obtectus)
40 мл/дка
50-100
-
Тютюн
Оранжерийна белокрилка
(Trialeurodes vaporariorum)
50 мл/дка

50-100
7 дни
Тютюнев трипс
(Thrips tabaci)
50-80 мл/дка
Слънчоглед
Сив царевичен хоботник
(Tanymecus dilaticollis)
100 мл/дка
60
60 дни
Захарно цвекло
Цвеклови бълхи
(Chaetocnema concinna;
Ch.breviuscula;
Ch.Tibialis)
20 мл/дка
50
30 дни
Цвеклови щитовки
(Cassida nebulosa;
C.nobilis)
50 мл/дка
Роза
Агрилус
(Agrilus cuprescens)
50 мл/дка
150
-
Мак
Маков листояд
(Entomoscelis suitator)
40 мл/дка
150
-
Хризантема
Листни въшки
0,05%
100
-
Ясен
Ясенов листов хоботник
(Stereonychus fraxini)
50 мл/дка
100
-
Люцерна за семепроизводство
Комплекс от неприятели
60 мл/дка
40
14 дни
Свободни площи
Марокански и италиански скакалец
(Dociostaurus maroccanus;
Calliptamus italicus)
100 мл/дка
40
-
Дезинсекция на празни складови помещения за зърно
Складови неприятели – Oризова гъгрица (Sitophilus oryzae),
Житна гъгрица
(Sitophilus granaries),
Ръждивочервен брашнян бръмбар
(Tribolium castaneum), Зърнов бръмбар (Rhizoperta dominica), Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)
3 мл + 12 мл вода за 10 м31 мл /м2
площ с 0,5- 1 л/м2 работен разтвор
3 мл + 12 мл вода за 10 м31 мл /м2
площ с 0,5- 1 л/м2 работен разтвор
-
 
Механизъм на действие
Децис® е пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален „нокдаун” ефект срещу голям брой гризещи и смучещи неприятели по оранжерийни, полски, зеленчукови, овощни, технически култури и лозя.
 
Препоръки при употреба
• Максимален ефект от Децис® се получава при пръскане над 20° С.
• Да не се пръска при температура над 30° С.
• Пръскането трябва да бъде много хомогенно върху цялата растителна маса, за да се осигури максимален ефект.
• При топло време да се пръска сутрин или надвечер.
• В оранжерии и цъфтящи култури да се пръска сутрин или вечер.
• При тежко нападение от листни въшки Децис® се използва за първо пръскане за редуциране на популацията и след 3-4 дни се третира с Калипсо® или Конфидор® Енерджи.
 
Смесимост
Преди смесване на Децис® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
 
..
Предимства
• Много бърз ефект;
• Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури;
• Освен директен инсектициден ефект, Децис® има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите;
• Веднъж изсъхнал, Децис® е толерантен към пчелите и пчелните семейства.
..
 


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли