• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Фалкон® 460 ЕК

Falcon® 460 EK

Фалкон(R) 460 ЕК
Увеличи изображението
Фунгицидът с тройна сила

Информация за продукта:

Активно вещество: спироксамин 250 г/л; тебуконазол 167 г/л; триадименол 43 г/л
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Лозя
Оидиум
(Oidium tuckeri)
30 мл/дка
(0,03%)
20 – 100 л/дка
14 дни
Пшеница
Септориоза
(Septoria tritici)

Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
Стъблена ръжда
(Puccinia graminis)
Базично гниене
(Pseudocercosporea herpotrichoides)
Фузариум по класа (Fussarium graminearum)
50 мл/дка


60 мл/дка
20 – 40
л/дка
35 дни
Ечемик
Брашнеста мана (Erysiphe graminis)
60 мл/дка
20 – 40
л/дка
35 дни
 
Фалкон®460 ЕК е високоефективен фунгицид, съдържащ три активни вещества – добре познатите триазоли – тебуконазол и триадименол, и активното вещество от химичната група на спирокеталамините – спироксамин.
 
Cпиpокcамин е системен фунгицид с много силни предпазни, лечебни и изкореняващи свойства. Той прониква много бързо в листната тъкан без силно насищане във връхната част на листата.
 
Синергизъм на действие - ”ефектът на шейната”
Cпиpокcаминът във фунгицида Фалкон® подобpява абcоpбиpането на тpиазолите, както и пpавилното им pазпpеделение в pаcтението.
 
STОP-ефект: (изкоpеняващо и лечебно дейcтвие)
Фалкон® cе отличава c хаpактеpно изкоpеняващо дейcтвие cpещу бpашнеcта мана, пpичинителите на pъжди. Отличният STОP-ефект cе оcновава на ”изгаpящото дейcтвие” въpху cпоpите на пpичинителя: клетъчните cтени cтават пpопуcкливи, клетките загубват cвоя туpгоp и изcъхват.
 
Препоръки при употреба в пшеница
В обобщение стратегията за борба с болестите по пшеницата се разделя на два момента.
• За брашнеста мана основното пръскане е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист, а по време на братене пръскането е профилактично за даване чист старт на културата.
• Срещу ръжди основното пръскане е в началото на изкласяване за опазване на флаговия лист.
• При третиране в начало на изкласяване последействието на Фалкон® ще запази флаговия лист от развитие на болести за дълъг период.
• Срещу септория септория задължително се извършват две третирания: първото е заедно с хербицида в края на братене на културата, а второто е по време на изкласяване за предпазване на флаговия лист и класа.
• Срещу фузариум по класа борбата се извежда в строго определен момент, който не съвпада с борбата срещу останалите болести. Пръскането е по време на цъфтеж, когато имаме преваляване в продължение на 24 часа и температури около 20 градуса. Третира се веднага в рамките на ден-два след такива условия. Препоръчва се използване на наземна техника е специални дюзи с двоен факел за качествено опръскване на класа.
 
..
Предимства
• Предпазно, лечебно и изкореняващо действие (изгаря налепа на брашнестата мана);
• Много бързо поемане от растението и устойчивост на отмиване от дъжд;
• Нов биохимичен начин на действие.
• Няма кръстосана резистентност с триазолите, пиримидините и стробилурините;
• Гъвкав по отношение периода на пръскане – може да се прилага както с хербицида, така и по късно за опазване на флаговия лист.
..
 


 
Препоръки при употреба в лозя
• Съставът на Фалкон® и надеждното превантивно и изкореняващо действие дават възможност фунгицидът да се използва тогава, когато лозата е най-податлива на заразяване – по време и след цъфтеж. Поради това препоръчително е прилагането му при първите третирания и след цъфтежа на лозата. В тези фази от развитието на лозата натискът на болестта върху младите и много чувствителни зърна е много висок.
• При силно нападение от предходната година, първото пръскане да се проведе рано – при дължина на леторастите до 10 см, с цел унищожаване на зимуващия мицел в пъпките и леторастите.
• Препоръчва се пръсканията да се извършват блоково на всеки 10-14 дни, в зависимост от интензитета на нападението. Количеството на използвания работен разтвор да възлиза на 20-100 л/дка в зависимост от големината на листната маса.
• Да не се използва малообемна техника за третиране.
• Няма отрицателен ефект върху ферментацията и вкуса.
• При третиране на лозя и стичане на работния разтвор по зърната е възможна "пръстеновидна" некроза в мястото на стичане на капката.
 
Смесимост
Преди смесване на Фалкон® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли