Авторски права

Published by:


Bayer Bulgaria EOOD

Represented by:

Mr. Ralph Fröhlich -

Manager of the Bayer Bulgaria EOOD


Bayer Bulgaria EOOD
Resbarska Str. 5
1510 Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2 81 401 61
 

You can send us e-mail through the form you`ll find on the section Contacts.


UIC 121258695

VAT Nr. BG121258695© Copyright Bayer Bulgaria EOOD

Публикувани от:

Байер България ЕООД

Представлявано от:

Г-н Ралф Фрьолих –

Управител на Байер България ЕООД


Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: + 359 2 81 401 61

 

Можете да ни изпратите имейл и чрез формата, която ще намерите на страницата Контакти на този сайт.

 

ЕИК 121258695

ИН по ЗДДС BG121258695


© Авторски права Байер България ЕООД


затвори прозореца: