• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Ламадор® 400 ФС

Lamador® 400 FS

Ламадор(R) 400 ФС
Увеличи изображението
Просто брилянтен!

Информация за продукта:

Активно вещество: протиоконазол 250 г/л; тебуконазол 150 г/л
Формулация: суспенсионен концентрат за обеззаразяване на семена (ФС)
Категория: I-ва професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка*
Карантинен срок
Пшеница
Твърда главня
(Tilletia tritici, Tilletia foetida),
Праховита главня
(Ustilago nuda f.sp. tritici),
Снежна плесен (Microdochium nivale),
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)
20 мл/
100 кг семена
0,130 – 2,00 л/100 кг семена
не се изисква
Ечемик
Праховита главня
(Ustilago nuda f.sp. hordei),
Ленточна болест по ечемика
(Pyrenophora graminea),
Мрежеста петнистост (Pyrenophora teres),
Снежна плесен (Microdochium nivale),
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.)
20 мл/
100 кг семена
0,130 – 2,00 л/100 кг семена
не се изисква
Овес
Праховита главня
(Ustilago avenae)
20 мл/
100 кг семена
0,130 – 2,00 л/100 кг семена
не се изисква
Ръж
Твърда главня
(Tilletia tritici, Tilletia foetida)
20 мл/
100 кг семена
0,130 – 2,00 л/100 кг семена
не се изисква
Тритикале
Твърда главня
(Tilletia tritici, Tilletia foetida)
20 мл/
100 кг семена
0,130 – 2,00 л/100 кг семена
не се изисква

* Според инсталацията за третиране на семена.
 


 
Механизъм на действие
Ламадор® 400 ФС е модерна, добре балансирана комбинация от последното достижение на фирма Байер в областта на обеззаразяването – протиоконазо, и класическия и доказан фунгицид – тебуконазол. Ламадор® не само предлага отличен контрол на болестите, пренасяни със семена, но също така допринася за производството на по-силни и здрави растения (виж предимства).
 
Препоръки при употреба
• Да се използват специализирани машини за обеззаразяване на семена;
• Третирани семена да се обозначават и да не се дават за фураж на животни;
• Чувалите, в които са държани обеззаразени семена, да не се използват повторно;
• Опаковката да се разклати интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.
• Амбалаж, съдържащ третирани семена, трябва обезателно да носи надпис: "Внимание! Семената са обеззаразени с Ламадор® 400 ФС, съдържащ тебуконазол и протиоконазол".
 
Смесимост
Не е приложимо.
 

..
Предимства
• Ефикасен срещу икономически важни болести, пренасяни чрез семената – главни, фузариум, кореново гниене, снежна плесен;
• Подобрен хабитус на пшеницата благодарение на по-здравите и компактни растения с по-голям диаметър на стъблото;
• По-добро коренообразуване благодарение на ефекта на новото активно вещество протиоконазол;
• Повишена устойчивост на засушаване поради по-мощната коренова система;
• Повишена устойчивост на измръзване и изтегляне благодарение на липсата на мезокотил, който е най-чувствителната част на растението.
..
 


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли