• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Лаудис® ОД

Laudis® OD

Лаудис(R) ОД
Увеличи изображението
Сила в хармония с културата!

Информация за продукта:

Активно вещество: темботрион 44 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 22 г/л
Формулация: Маслена дисперсия (ОД)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища
200 мл/дка
20-40 л/дка
От фаза 2-ри до 8-ти лист на царевицата, от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, и при височина на балура от семе и коренища
15-25 см
100 дни

Силно чувствителни ≥ 95%: Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia), Див пелин (Arthemisium vulgare), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Овчарска торбичка (Capsela bursa pastoris), Хибридна лобода (Chenopodium hybridum), Татул (Datura stramonium), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Грапав кострец (Sonchus asper), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Врабчови чревца (Stellaria media), Самосевки на рапица, Лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium), Пача трева (Polygonum aviculare), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Полски синап (Sinapis arvensis), Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti във фаза 2-4 лист), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Полска попова лъжичка (Tlaspi arvense), Сладък бурен (Chenopodium polispermum), Кокоше просо (Echinichoa crus-gali).
Чувствителни 85 % до 94 %: Лайка (Matricaria chamomila), Кръвно просо (Digitaria strumaris); Просо (Panicum capillare), Балур от коренища и семе (Sorghum halepense)
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Подрумче (Anthemis arvensis); Обикновена лепка (Galium aparine), Поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus); Полска теменуга (Viola tricolor), Абутилон (след 6ти лист), Самосевки от житни култури, сива кощрява (Setaria glauca), прешленеста кощрява (Setaria verticillata).
Слабо чувствителни ˂ 70 %: Паламида (Cirsium arvense); Полски мак (Papaver rhoes); Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Calystegia sepium (калистегия); Персийско великденче (Veronica persica), Троскот (Cynodon dactilon); Метлица (Apera spica venti); Лисича опашка (Alopecurus myosuroides); Зелена кощрява (Setaria viridis).
При балур от коренища може да настъпи частично възстановяване 3-4 седмици след третиране.
 
Лаудис® е едно от последните постижения на Байер при хербицидите в царевица. Подходящ е за царевица, за зърно и силаж. Лаудис® е напълно системен вегетационен хербицид, поставящ нови стандарти за безопасност, бързина и начин на действие и спектър на контролирани плевели.
 
Лаудис® контролира едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур.
 
Механизъм на действие
Активното вещество в Лаудис® се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части.
Лаудис® има индиректен хербициден ефект. Лаудис® блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Това гарантира ефекта дори и при облачно време. Лаудис® има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата.
В същото време Лаудис® поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.
 
Ефект след третиране с Лаудис®
 

 
Спектър на действие
Лаудис® има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист.
 
След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира отлично дори и във фаза братене. Лаудис® силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис® позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис® потиска дори троскот.
 

 
Препоръки при употреба
• Най-добър резултат се постига при ранно третиране на плевелите. За силно чувствителните и чувствителни плевели до фаза 4-ти лист на широколистните и 3-ти лист на житните. За средно чувствителните до фаза 2-ри лист. Лаудис® силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да се възстановява след около месец
• Широколистните плевели се контролират най-добре във фаза 4-5 лист.
Лаудис® може да се прилага между 2-ри и 8-ми лист на царевицата, но технологично оптималният момент за контрол на плевелите съвпада с 3-ти-5-ти лист.
• Два часа след приложение на Лаудис® не трябва да има валежи. Практиката е показала, че и по-кратко време е достатъчно за поемане и действие на Лаудис®.
• На полета, където основен проблем е тежко заплевеляване с балур, препоръчваме употребата на Екип®.
 

..
Предимства
Лаудис® е формулиран в новата ОД формулация, която подобрява прилепването, ускорява проникването и придвижването на активното вещество.
• Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица.
• Високо ниво на безопасност. При изведени технически опити не се наблюдава разлика в добива между площи, плевени на ръка и площи, третирани с двойни дози Лаудис®.
• Много бързо поемане – Лаудис® се поема за 1 час от плевелите.
• Без ограничение за смесване с органофосфорни инсектициди.
• Работи бързо дори и при сухи условия.
Лаудис® се прилага при царевица за зърно и силаж.
..
 
Влияние на климатичните фактори
• Ефикасността на Лаудис® не се влияе от сухо и горещо време. Дори тогава, благодарение на формулацията, активното вещество успява да прониква бързо в листата на плевелите. Разбира се, трябва да се избягва третиране в горещите обедни часове заради високото изпарение и загуба на работен разтвор.
• Да се третира само царевица в добро състояние. Не се препоръчва третиране на царевица, подложена на някакъв стресов фактор- ниски температури, преовлажняване, засушаване и жега, големи температурни амплитури между деня и нощта.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
При прилагането на Лаудис® не са наблюдавани фитотоксични ефекти.
При третиране да се избягва попадането на продукт върху съседни култури (захарно цвекло, зеле, грах, картофи, слънчоглед и рапица са чувствителни).
След приложение на Лаудис®, ако се наложи разораване на царевичен блок може да се сее:
- Без разораване, но след една седмица – царевица и рапица;
- След разораване и 1 месец – слънчоглед, люцерна (лятно засяване);
- Не се препоръчват като заместващи култури – боб, соя и сорго.

При нормален сеитбооборот след царевица третирана с Лаудис®, са възможни следните култури: зимни и пролетни житни култури, рапица, зимен грах, слънчоглед, боб, лен, соя, картофи, цвекло, сорго, царевица. Засяването на култура, която не е спомената в горния списък, е на риск и отговорност на земеделския стопанин.

Смесимост
Преди смесване на Лаудис® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли