• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Ламадор ® Про

LAMADOR ® PRO

Ламадор (R) Про
Увеличи изображението
Специалистът за ечемик

Информация за продукта:

Активно вещество: Флуопирам 20 г/л; Протиоконазол 100 г/л; Тебуконазол 60 г/л
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена – ФС
Категория: I-ва професионална
Разрешена употреба: Ечемик, овес

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Ечемик (зимен и пролетен)
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.),
Ленточна болест (Drechslera graminea),
Кафява праховита главня (Ustilago nuda),
Покрита главня
(Ustilago hordei),
Снежна плесен
(Microdohium nivale)
Мрежести петна по
eчемика
(Pyrenophora(Drechslera) teres)
първична инфекция
50 мл/ 100кг семена
1-1,5л/100
кг семена
-
Овес
Фузарийно кореново гниене
(Fusarium spp.),
Праховита главня
(Ustilago avenae),
Покрита главня
(Ustilago hordei f. sp. avenae),
Снежна плесен
(Microdohium nivale)
50 мл/ 100кг семена
1-1,5л/100
кг семена
-ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА
ЛАМАДОР (R) ПРО е системен фунгицид, който унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА
Да се прилага само в професионални и сертифицирани инсталации за заготовка и третиране на семена.
Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени. Максимум 200 кг семена/ ха.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА
Не се изисква
  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена.

  СМЕСИМОСТ
  Не е приложимо.

  ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
  След приложение на семена, третирани с Ламадор Про, не е наблюдавана сортова чувствителност или въздействие върху съседни или следващи култури.


  Култури:

  Проблеми:

  [ Последно обновено: Вторник, Май 21, 2019 ]

  Търси

  Търси

  Link List

  Изтегли