• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Люцерна

Информация за културата

Люцерната е най-ценната тревна фуражна култура у нас. Тя има голяма продуктивност, тъй като отраства многократно и от нея се получава зелена маса през целия вегетационен период. Люцерната е с високо съдържание на протеини и минерални вещества, използува се както за зелена храна, така и за производство на сено, сенаж, витаминно брашно и др. Поддава се на пълна механизация на производствения процес и е отличен предшественик на най-важните полски и зеленчукови култури.
Люцерната се напада от голям брой неприятели, които са в състояние да унищожат листната маса. Това налага третирането с химически средства, като се прилагат препарати с къс карантинен срок и лек токсикологичен профил.


Продукти:

Хербициди

Проблеми:


[ Последно обновено: Сряда, Февруари 10, 2016 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: