• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Овес

Информация за културата

В България овесът е отглеждан главно в планинските и предпланинските райони, където климатът е по-прохладен и падат повече валежи. Овесът е растение на умерения климат, но в сравнение с пшеницата, ечемика и ръжта има по-слаба зимоустойчивост. Слабата му издръжливост на ниски отрицателни температури се обуславя, както от биологията на културата, така и от условията и начина на отглеждане – време на сеитба, фаза на развитие преди зимата, начин на закаляване в предзимния период, продължителност на въздействие на ниските температури, влажност на почвата, наличие на снежна покривка и др.


Продукти:

Инсектициди и акарициди
Фунгициди
Хербициди
Третиране на семена

Проблеми:


[ Последно обновено: Вторник, Януари 5, 2016 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: