• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Протеус® 110 ОД

Proteus® 110 OD

Протеус(R) 110 ОД
Последната оцеляла буболечка...

Информация за продукта:

Активно вещество: тиаклоприд 100 г/л; делтаметрин 10 г/л
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница, овес, тритикале
Листни въшки *1
по житни
(Metopolophium dirhodum),
(Rhopalosiphum padi),
(Sitobion avenae)
62,5
20-30
30 дни
Листоминираща муха (Agromyza nigrella)
Галици * 2
(Cecidomyiidae
25-30
Житна пиявица
(Oulema melanopa)
50
30
Рапица, синапено семе
(за горчица и за птици)
Листни въшки *3
(Aphis sp.L., Myzus persicae)
Зелева листна въшка
(Brevicoryne brassicae)
62,5
20-50
45 дни
Шушулков хоботник *4
(Ceutorhynchus assimilis)
50
20-25
Рапичен стъблен скритохоботник *5
(Ceutorhynchus napi)
Рапичен цветояд * 6 (Meligethes aeneus)
Картофи
Колорадски бръмбар *7 (Leptinotarsa decemlineata)
45
20-50
14 дни
Листни въшки *8
75
20-30
Захарно и кръмно цвекло
Листни въшки *9
75
20-25
30 дни
Цвеклова муха
(Pegomya spp.),
50
Грах
(за консерви)
Черна бобова листна въшка *10
(Aphis fabae)
62,5
20-50
7 дни
Зелена грахова листна въшка *11
(Acythosiphon pisi)
Тъмна грахова листозавивачка *12
(Cydia nigricana)
Царевица
Сив царевичен хоботник
(Tanymecus dilaticollis)
70
15
30 дни
*1 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
*2 –Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за едно приложение от 62,5 мл/дка
*3 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
*4 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
*5 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
*6 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
*7 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 45 мл/дка
*8 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 75 мл/дка
*9 – Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 75 мл/дка
*10 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
*11 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
*12 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 62,5 мл/дка
*13 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 62,5 мл/дка
Механизъм на действие

Протеус® 110 ОД се предлага в новата формулация на Байер – ОТек. В тази високотехнологична формулация водата е заместена от система от маслени прилепители и подобрители, които увеличават задържането и проникването на активните вещества дори при трудно намокрими листа като тези на рапицата.
Протеус® има бърз инициален ефект, идващ от делтаметрин, и дълго последействие благодарение на тиаклоприд. Протеус® притежава контактно и стомашно действие и контролира гризещи и смучещи насекоми. Прeпаратът спира храненето на насекомите.
 
Препоръки при употреба
• В рапица Протеус® е най-подходящ за първото пръскане преди цъфтеж за борба с възрастните на рапичния цветояд. Това пръскане срещу цветояда е основно и най-важно в борбата с него. Вредата се нанася върху зелените бутони, а не върху цвета.За повече подробности вижте програмата за растителна защита на рапица.
• Максимална ефикасност се получава при температура около 20° С.
• Да не се пръска при температура над 30° С.
• Преди употреба бутилката трябва да се разклати много добре поради специфичната формулация и разделянето на маслената фаза.
 
Смесимост
Преди смесване на Протеус® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
 

..
Предимства
• Преодолява резистентността към пиретроиди на неприятелите в рапица и картофи;
• Притежава бърз нокдаун ефект и дълго системно последействие;
• Спира храненето на насекомите.
..
 
Ефект върху пчелите и полезните видове
Опасен за пчелите. Преместете или покрийте кошерите по време на използване и за периода до изсъхване на разтвора върху културата. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им.
 
Пазете пчелите!
 


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли