• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Пума® Супер 7,5 ЕВ

Puma® Super 7,5 EW

Пума(R) Супер 7,5 ЕВ
Увеличи изображението
Класическият стандарт в борбата срещу дивия овес

Информация за продукта:

Активно вещество: феноксапроп-П-етил 69 г/л; антидот (мефенпир-диетил)
Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
Категория: II-ра професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Пшеница,
Ечемик
Едногодишни житни плевели, включително див овес
100
мл/дка
20-40
Вегетационно, от фаза 3-ти лист до фаза края на братене на плевелите
(дивия овес)
60 дни

Пума® Супер е предназначен за борба с едногодишни житни плевели- див овес, южен див овес, ветрушка, лисича опашка, едногодишна метлица, кощрява, кокоше просо, кръвно просо, балур. Продуктът не контролира райграс и овсига.
 
Механизъм на действие
Пума® Супер е селективен вегетационен хербицид със системно действие. Третираните плевели спират растежа си и първите симптоми са надлъжна хлороза по листата. По-късно се развива характерното антоцианово оцветяване и некроза. Дивият овес загива напълно и става на кълчища за около 3-4 седмици.
 
Препоръки при употреба
• Най-добре е да се прилага в начало на братене на дивия овес.
• Най-добри резултати се получават при самостоятелно третиране с Пума® Супер. Ако се налага борба със смесено заплевеляване, най-добър партньор е Секатор® ОД.
• Ефектът се увеличава, когато плевелите се равиват нормално при благоприятни климатични условия – температура и влага.
• Да не се третира култура изложена на стресови фактори като измръзване, суша или преовлажняване.
 
..
Предимства
• Селективност към пшеницата и ечемика – може да се прилага от трети до флагов лист на културата.
• Висока ефикасност – може да контролира житните плевели до фаза второ коляно.
• Позволява смесване с листни торове и някои противошироколистни хербициди – Секатор® ОД.
• Бързо поемане от листата – 2 часа.
..
 
Влияние на климатичните фактори
• Да не се третира при вятър над 3 м/сек.
• Два часа са достатъчни за поемане на препарата и дъжд, паднал след това, не намалява хербицидния ефект.
• Благоприятните температури и нормалната влажност засилват ефекта от Пума® Супер.
• Екстремно високи или ниски температури след пръскане се отразяват негативно на хербицидния ефект.
• При очаквани засушавания да не се пръска.
 
Смесимост
Преди смесване на Пума® Супер с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
Пума® Супер не може да се смесва с 2,4 Д аминна сол, МЦПА, дикамба, бентазон и растежни регулатори.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
Да не се третира култура, подложена на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и др.
Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове след третиране също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции.
Пума® Супер се разгражда през вегетацията и не застрашава следващите култури.
 

Безпощадна срещу житните плевели
 
Безопасна за културата
 


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли