• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Пасифика® ВГ

Pacifica® WG

Пасифика(R) ВГ
Увеличи изображението
Вегетационен селективен хербицид от групата на сулфунилуреите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели

Информация за продукта:

Активно вещество: мезосулфурон-метил 30 г/кг ; йодосулфурон-метил натрий 10 г/кг; антидот (мефенпир-диетил) 90 г/кг
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Пшеница
Едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели
35 г/дка + 70 мл/дка Биопауър (прилепител)
20-30 л/дка
От фаза 3-ти лист до средата на братене на житните плевели и 2-3 до 6-ти лист на широколистните плевели
не се налага
Механизъм на действие

 
Пасифика® ВГ е хербицид от групата на сулфонилуреите, с пълно системно действие. Попаднал върху плевелите продукта се абсорбира (поема) бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение.Пасифика® ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.
 
Препоръки при употреба
 
Пасифика® ВГ да не се прилага при овес и ечемик!!!
• Плевелите най-добре се контролират от фаза 3-ти лист до фаза средата на братене на житните и 2-3 до 6-ти лист на широколистните плевели.
• Специално срещу паламида да се приложи когато е висока 10-15 см.
• Два часа след пръскането да не се очаква валеж. При валеж в рамките на 2 часа от третирането с продукта, е наложително пръскането да се повтори.
Пасифика® ВГ трябва да се прилага само при пшеница в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира пшеница, която е подложена на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, а също така от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и др.
Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове след третиране, също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции.
Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури. Минимално количество Пасифика® ВГможе да причини повреди, ако попадне върху чувствителни култури, като рапица, слънчоглед, зеленчуци, овощни и др.
 
Спектър на действие
 
Пасифика® контролира следните плевели:
 

Житни плевели.ветрушка, див овес, едногодишна метлица, людовиков овес, обикновена метлица, полска лисича опашка, райграс
 
Широколистни плевели
бяла куча лобода, венерин гребен,врабчова звездица, див мак, дива ряпа, едног. репник, колендро, лайка същинска,обикновен щир, обикновена лепка, обикновено огнивче, овчарска торбичка, паламида, пача трева, персийско великденче, петниста бударица, полско лютиче, полско подрумче, полска теменуга, прасковолистно попериче, пролетен фий, птича глушина, стъблообхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва, черен синап
 

 
Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури/Ротация на културите
 
След приложение на Пасифика® ВГ и след прибирането на пшеницата, е възможно да се засеят всякакви есенни и пролетни култури. Ако пшеницата е третирана с Пасифика® ВГ и е инцидентно унищожена (вследствие на буря, замръзване, наводнение и др.), е възможно да се засее след оран с дълбочина 25 см и 15 дни след третирането твърда или мека пшеница.
 
Смесимост
 
За получаване на най-добър резултат срещу житни плевели продуктът Пасифика® ВГ трябва да се прилага самостоятелно в комбинация с прилепител Биопауър.
- Да не се смесва с ЕК формулации на инсектициди и фунгициди.
- Да не се смесва с карбендазим и тебуконазол, съдържащи фунгициди.
- Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура.
- Да не се смесва с хролпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди.
Преди смесване на Пасифика® ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Понеделник, Декември 4, 2017 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли