• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Картофи

Информация за културата

Potatoes
Увеличи изображението
Схема за растителна защита
Картофите са важна продоволствена и техническа култура. Значението им се определя от високата хранителна стойност, тъй като в клубените се съдържат скорбяла, белтъчни вещества, захари, витамини и минерални масла. Картофите произхождат от Америка, а в Европа са проникнали в средата на 16-ти век. Отглеждането на картофи изисква култивиране на високопродуктивни сортове, използване на качествен посадъчен материал и прилагане на комплекса от растителнозащитни мероприятия за опазване на културата от плевели, болести и неприятели.


Продукти:

Инсектициди и акарициди
Фунгициди
Хербициди

Проблеми:


[ Последно обновено: Вторник, Февруари 26, 2019 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: