• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Раксил ® 060

Raxil ® 060

Третиране на семена на пшеница за борба срещу праховита главня и твърда главня

Информация за продукта:

Активно вещество: 60 г/л тебуконазол
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Категория: непрофесионална
Разрешена употреба: Пшеница

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка*
Карантинен срок
Пшеница
Праховита главня
(Ustilago tritici)
Твърда главня
(Tilletia tritici),

50 мл/
100 кг семена
до 2 л/100 кг семена
не се изисква
Препоръки при употреба

- Да се използват специализирани машини за третиране на семена.
- Да не се използват обеззаразени семена за фураж.
- Да не се използват повторно чували, съдържали обеззаразени семена.
- Амбалаж, съдържащ обеззаразени семена, трябва обезателно да носи надпис: "Внимание! Семената са обеззаразени с Раксил 060 ФС, съдържащ тебуконазол."
- Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.

Приготвяне на работния разтвор
Необходимото количество препарат се разтваря в до 2л. вода и с разтвора се обеззаразяват 100кг. семена
 
Смесимост
Преди смесване на Раксил® 060 ФС с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли