• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Секатор® ОД

Sekator® OD

Секатор(R) ОД
Увеличи изображението
НЕНАДМИНАТ ПО СЕЛЕКТИВНОСТ

Информация за продукта:

Активно вещество: амидосулфурон 100 г/л; йодосулфурон-метил-натрий 25 г/л; мефенпир-диетил (антидот) 250 г/л
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Пшеница, ечемик
Едногодишни широколистни, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди плевели и паламида.
10 мл/дка
20 – 40 л/дка
Във фаза братене на културата
не се налага
 
Механизъм на действие
Секатор® ОД е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие. Секатор® ОД представлява нова и модерна формулация - ОДези, съдържаща две активни вещества и антидот. Поради тази отлично балансираната комбинация Секатор® ОД контролира повече от 30 важни вида широколистни плевели с едно третиране при един широк период на приложение. Между тези плевели са видове, които значително редуцират добива от декар, като трирога лепка и паламида, както и устойчивите на хормоноподобни хербициди.
Попаднал върху плевелите, препаратът се абсорбира бързо от листата, стопира веднага растежа и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване на плевелите - на 5-7 ден, хлоротични петна, последвани от некроза на 10-14 ден, и напълно загиване на плевелното растение - след 4-6 седмици.
 

 
Препоръки при употреба
• Плевелите се контролират най-добре в ранни фази- 2-6 лист.
• Паламидата се третира във фаза розетка при височина 10-15 см.
• Срещу мак и трицветна теменуга се третира възможно най-рано- 2-4 лист.
• Да не се използва при овес.
• Да се избягва попадането на Секатор® върху съседни култури. Малки дози препарат могат да нанесат повреди върху слънчоглед, рапица, зеленчуци и трайни култури.
Да не се третират културите, ако са под влияние на някакъв стресов фактор, като замръзване, горещини, нападение от болести и неприятели, полягане предизвикано от наводнение или проливен дъжд, големи температурни амплитуди и др.
 
..
Предимства
Ефикасност – контрол на икономически важни плевели в пшеница и ечемик.
Селективност към културата – опитът показва, че дори и двойни дози, приложени в късна фаза, не оказват негативно влияние върху добива.
Гъвкавост на приложениеСекатор® не се влияе от ниски температури по време на пръскане.
Бързина на поеманеСекатор® се поема за два часа от плевелите.
..
 
Влияние на климатичните фактори
Секатор® се поема за два часа от плевелите и паднал след това дъжд не намалява хербицидния ефект.
Секатор® не се влияе от ниски температури по време на приложение.
• Ако температурите паднат след приложението това само ще забави проявата на симптомите.
• Благоприятните условия за развитие на плевелите след третиране засилват системността на Секатор® и неговата ефикасност.
 
Смесимост
Преди смесване на Секатор® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
След третиране със Секатор® в нормален срок за приложение могат да бъдат засети и отглеждани всички възможни есенни и пролетни култури. Ако житната култура, третирана със Секатор®, е унищожена по една или друга причина, е възможно да се засее след 15 дни и плитка оран до 15 см всяка пролетна житна култура, но без овес, или след 30 дни и оран на 20-25 см дълбочина - картофи или царевица.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли