• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Солигор 425 ЕК

Soligor ®

Солигор 425 ЕК
Увеличи изображението
ПЪРВА ПОМОЩ В ЖИТНИ

Информация за продукта:

Активно вещество: Протиоконазол 53г/л, Спироксамин 224г/л, Тебуконазол 148г/л
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: Пшеница, ръж, ечемик и тритикале

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница
Листни петна
(Septoria tritici),
Кафява листна ръжда
(Puccinia recondita),
Жълта ръжда (Puccinia striiformis),
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis),
Мрежовидни листни петна
(Dreshlera
tritici-repentis),
Снежна плесен
(Fusarium nivale)
70
20-40
35 дни
Фузариум по класа
(Fusarium spp.)
80
Ечемик
Мрежести петна
(Pyrenophora teres),
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis),
Листна ръжда по ечемика
(Puccinia hordei),
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
70
20-40
35 дни
Фузариум по класа
(Fusarium spp.)
80
Ръж
Кафява листна ръжда
(Puccinia recondita),
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis),
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
70
20-40
35 дни
Фузариум по класа
(Fusarium spp.)
80
Тритикале
Листни петна
(Septoria tritici),
Кафява листна ръжда
(Puccinia recondita),
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis),
Брашнеста мана
(Erysiphe graminis)
Мрежовидни листни петна
(Dreshlera
tritici-repentis),
Снежна плесен
(Fusarium nivale)
70
20-40
35 дни
Фузариум по класа
(Fusarium spp.)
80
Механизъм на действие

Солигор® е вегетационен, системен, широкоспектърен фунгицид с предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. Продуктът съдържа ново поколение триазол
(протиоконазол), допринасящ за отличния фунгициден ефект.

Условия за употреба
Използвайте Солигор® само с наземна техника с работен разтвор 20-40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните части, които трябва да бъдат предпазени.

Смесимост
Преди смесване на Солигор® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли