• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Сонидо® 400 ФС

ИНСЕКТИЦИД С КОНТАКТНО И СТОМАШНО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ

Информация за продукта:

Активно вещество: Тиаклоприд - 400г/л
Формулация: Концентрирана суспензия за третиране на семена - ФС
Категория: I-ва професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Царевица
Телени червеи
(Agriotes spp.),
Западен царевичен коренов червей (Diabroticavirgifera),
Шведски мухи
(Oscinella),
Житна муха
(Geomyza tripunctata)
125 мл/ сеитбена единица
(една сеитбена единица е 50 000 семена)
-
не се изисква
Механизъм на действие
Сонидо® 400 ФС има контактно и стомашно действие върху неприятелите.

Условия на употреба
- Да се прилага само в професионални и сертифицирани инсталации за заготовка и третиране на семена.
- Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени. Да се прилага допълнително полимерно покритие на семената.
- Сеитбата на третирани семена да се извършва със сеялки, оборудвани с дефлектори за отвеждане на отработения въздух към почвата.
- Сеитбена норма- максимум 110 000 семена/ха (2,2 сеитбени единици/ха).

Указания за приготвяне на работния разтвор
Продуктът може да се разтваря с вода според рецептата на всяка инсталация. Преди употреба опаковката да се разклати за хомогенизиране на сместа. След получаване на работния разтвор разбъркването да продължи до края на третиране. Използваният полимер се добавя директно към работния разтвор.

Смесимост
Не е приложимо.Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Неделя, Февруари 12, 2017 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли