• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Тилмор ® 240 ЕК

Tilmor ® 240 EC

Тилмор (R) 240 ЕК
Увеличи изображението
Универсален ключ към успеха

Информация за продукта:

Активно вещество: Протиоконазол 80г/л; Тебуконазол 160г/л
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория: II-ра професионална
Разрешена употреба: Маслодайна рапица, синап

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Маслодайна рапица,
синап
Сухо стъблено гниене (Фомоза) (Leptosphaeria maculans)
100
20-40
56 дни


Начин на действие
Тилмор® е фунгицид със системно действие, съдържащ активното вещество протиоконазол - триазол от 3-то най-ново поколение. Продуктът оказва изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект срещу фома.Предимства
  • Иновативна, уникална формулация за рапица
  • Перфектно покритие на листата, наблюдавано при UV светлина
  • Изключителен контрол на есенното нападение от фома (предотвратяване на преминаването на заразата в стъблото)


Ползи от употребата на Тилмор® наесен
Фома контрол
- Изключителен контрол на есенното нападение от фома (предотвратяване на преминаването на заразата в стъблото)- ограничава полягането на рапицата в края на вегетацията, при което се повишава добива
Създаване на перфектна розетка
- Не позволява изнасянето на вегетационния връх и стимулира развитието на кореновата система за сметка на надземната маса, което спомага за по-успешното презимуване на растението

Ползи от употребата на Тилмор® напролет
- Стимулира долните разклонения да достигнат до нивото на централния цветонос, което осигурява равномерно оцветяване, залагане на повече шушулки, респ.по-висок добив.
Приготвяне на работния разтвор
Директно изсипете продукта Тилмор®, който е под формата емулсионен концентрат в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му и включете да се разбърква. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Смесимост
Преди смесване на Тилмор® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли