• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Тютюн

Информация за културата

Tobacco
Увеличи изображението
Тютюн
Тютюнът произхожда от Америка, откъдето е пренесен и разпространен в Европа и другите континенти. Той е култура, чрез която най-ефективно се използуват по-слабите почви в полупланинските райони, подложени на ерозия и неподходящи за други култури. Обект на използуване при тютюна са основно листата за производство на различни тютюневи изделия. Тютюнът се напада от голям брой болести и неприятели, ето защо за производството на качествена суровина за тютюневата промишленост трябва да се води химична борба с тях. Като основни проблеми за решаване, причинени от гъбни патогени, могат да се посочат сеченето на разсада, чернилката, маната по тютюна, а от неприятелите – тютюневият трипс, който е преносител и на вирусни заболявания и листните въшки.


Продукти:

Инсектициди и акарициди
Фунгициди
Хербициди

Проблеми:


[ Последно обновено: Вторник, Януари 5, 2016 ]

Търси

Търси

Seleccion

Проблеми: