• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Верита® ВГ

Verita® WG

Верита(R) ВГ
Увеличи изображението
Универсален и модерен фунгицид със системно-контактни свойства за контрол на обикновена мана при лоза, зеленчуци и картофи

Информация за продукта:

Активно вещество: фозетил алуминий 667 гр/кг; фенамидон 44 гр/кг
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Домати
(в оранжерии и полско производство)
Картофена мана
(Phytophthora infestans)
150 г/дка (0,15%)
40-100
7 дни
Краставици
(в оранжерии и полско производство)
Кубинска мана
(Pseudoperonospora cubensis)
150 г/дка (0,15%)
40-100
7 дни
Лоза
Екскориоза (Phomopsis viticola)
Мана по лозата
(Plasmopara viticola)
200 г/дка
(0,2 %)
40-100
30 дни
Картофи
Картофена мана
(Phytophthora infestans)
150 гр/дка
40-100
7 дни
Лук
Мана по лука
(Peronospora destructor)
150 гр/дка (0,15%)
40-100
14 дни
Тютюн
Мана по тютюна
(Peronospora tabacina)
Чернилка
(Phytophthora nicotianae)
150 гр/дка (0,15%)

200 г/дка
(0,2 %)
40-100
30 дни
 

Верита® ВГ представлява една уникална комбинация между алуминиев фозетил и активното вещество фенамидон (Феномен(R)), което притежава контактни и трасламинарни свойства. Фенамидонът (Феномен (R)) има изключително силно защитно детвие, като инхибира почти всички фази от жизнения цикъл на маната. В резултат на трансламинарното си (проникващо) действие, феномен притежава силни лечебни и антиспорулaнтни свойства.
&nbsp</b>]
Препоръки при употреба в лозя
• Да се използва Верита® за първо третиране като системен препарат, поради отличните лечебни свойства на продукта.
• Препоръчително е да се направят две последователни третирания преди и по време на цъфтежа по схемата: Верита® Профйлър® или Верита® Профйлър® - Профйлър®.
• Последователното третиране е необходимо с цел натрупването на достатъчно количество алуминиев фозетил и изграждането на естествена защитна реакция на лозата.
• Срещу мана по лоза интервалът между две пръскания е 10-14 дни. Верита® има лечебно действие в рамките на 2 дни след заразяване.
• Срещу екскориоза по лоза първо пръскане се извършва рано напролет във фаза зелен връх на пъпките, а второто- във фаза пеперуда. Следващите пръскания съвпадат с тези срещу маната.
• При чести превалявания, водещи до силен натиск на болестта, интервалът между третиранията да се скъсява с два-три дни.
&nbsp</b>]
Препоръки при употреба в зеленчуци
• Да се използва Верита® за първите пръскания до цъфтеж в редуване с Алиет® за насищане на растенията с Фозетил® и създаване на естествена защитна реакция срещу
маната.
• Интервал между пръсканията – 7 дни.

 

..
Предимства
• Дълъг интервал между третиранията.
• Високо и постоянно ниво на защита.
• Стимулатор на естествената защитна реакция срещу маната.
• Отлична защита на чепките, листата, както и на новия прираст.
• Отлично лечебно и антиспорулантно действие.
• Не оказва негативен ефект върху винификацията на гроздето.
..
 
Смесимост
• Преди смесване на Верита® ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
• Да не се смесва с препарати на база дикофол и мед, както и листни торове, съдържащи азот.
• При смесване със СК формулации (напр. Луна® Експирианс СК) – първо в наполовина пълния с вода резервоар се налива суспензионния концентрат, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество Верита® ВГ.
• При смесване с ВП, ВГ (напр. Флинт® Макс ВГ), ЕК (напр. Байфидан® ЕК) и ЕВ формулации – първо в наполовина пълния с вода резервоар се сипва необходимото количество Верита® ВГ, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество от другия продукт.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Неделя, Февруари 12, 2017 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли