• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Вентум® ВГ

Ventum® WG

Вентум(R) ВГ
Увеличи изображението
Плевели !!? Мога да се справя!

Информация за продукта:

Активно вещество: 300 г/кг форамсулфурон; 10 г/кг йодосулфурон-метил-содиум, 300 г/кг антидот (изоксадифен-етил)
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей)
10-15 г/дка + 200 мл/дка Меро (прилепител)
15 – 20 л/дка
Вегетационно, във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевицата, от котиледони до 6-ти лист на едногодишните широколистни плевели, 3-4 лист на едногодишните житни и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см
не се налага
Вентум® ВГ е системен вегетационен хербицид от групата на сулфунилуреите за използване при царевица, ефикасен балур и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Вентум® ВГ има засилено действие срещу бутрак и паламида.
 
Механизъм на действие
Вентум® ВГ е комбинация от две активни вещества от групата на сулфонилуреите и е със системно действие. Попаднал върху плевелите, той се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Вентум® ВГ контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите. Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Вентум® ВГ зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.
 

..
Предимства
• Ефикасност. Вентум® ВГ е широкоспектърен вегетационен хербицид за царевица. В сравнение с Екип® той контролира по- широк спектър от широколистни плевели, като се наблюдава по-добър ефект срещу бутрак и паламида.
• Бързина на поемане. Вентум® ВГ се поема на 90% за 2 часа.
..

Препоръки при употреба
Вентум® ВГ е подходящ за полета със смесено заплевеляване, висока плътност на паламида, бутрак и балур. На полета, където балурът е основен плевел, да се прилага пълната доза на препарата.
• Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са между котиледони и 4-5 лист.
• Балурът от коренища трябва да е с височина 20-25 см и да е превил първите листа.
• След третиране срещу балур е добре да се изчака 10-14 дни за пълното абсорбиране на Вентум® ВГ от кореновата система на балура и тогава да се влезе за окопаване.
• Паламидата да е във фаза розетка преди да е започнала да образува стъбло.
• Бутракът е най-чувствителен във фаза 3-4 лист.
• Едногодишните житни плевели са най-чувствителни във фаза 3-4 лист. След като започнат да братят, стават много устойчиви на действието на хербицидите.
• Когато се третира срещу балур, бутрак, паламида и кощрява дозата е 15 г/дка. Повечето от останалите широколистни плевели могат да се контролират с 12 г/дка, ако са в ранни фази.
Вентум® ВГ да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.
• Да не се прилага Вентум® ВГ върху площи, ако преди това са пръскани с органофосфорни инсектициди, както след Вентум® ВГ да не се използват такива.
• Да не се третира при високи температури над 30-32 градуса и ниска атмосферна влажност. Това ще намали ефикасността на препарата и може да стресира културата. Най-добре е да се пръска сутрин до 11ч. и надвечер.
 
Влияние на климатичните фактори
• Дъжд, паднал два часа след пръскане с Вентум® ВГ, не намалява неговата ефикасност.
• При засушаване восъчните кутикули на плевелите стават по-дебели, устицата се затварят и препаратът по-трудно се поема от листата.
• Високи температури по време на пръскане се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на препарата и трябва да се избягват.
• При високи температури или продължително студено време и преовлажняване, царевицата е стресирана и това може да доведе до проява на фитотоксичност-изжълтяване.
 
Действие на препарата върху следващи в сеитбооборота култури
След приложение на Вентум® ВГ, ако се наложи разораване на царевичен блок, след три месеца могат да се засяват захарно цвекло, слънчоглед и маслодайна рапица.
След приложение на Вентум® ВГ няма никакъв риск за следните култури в сеитбооборота: зимни житни култури (пшеница, ечемик) или пролетни култури на слeдващата година.
 
Смесимост
Вентум® ВГ не бива да се смесва с органофосфорни инсектициди. Преди смесване на Вентум® ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Сряда, Април 17, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли