Monday; September 21, 2020

Байер отваря прозорец за кандидатстване в Grants4Ag

София, 23-ти септември 2020г. - Байер обяви, че отваря прозорец за кандидатстване за инициативата си Grants4Ag. Представена за първи път през 2015 г., тя се развива така, че през 2020 г. да предлага на изследователи финансова и научна подкрепа за разработване на идеи за нови решения във всички области на научноизследователска и развойна дейност в направление Растителна защита и семена (Кроп Сайанс). Крайният срок за подаване на кандидатури е 31-ви октомври 2020 г.

„Нашите предишни програми Granst4Ag успяха да привлекат най-добрите предложения в целеви ниши, основно биотехнологични характеристики и биологични продукти", каза Фил Тейлър, Бизнес партньор Отворени иновации за направление Кроп Сайанс в Байер. „Новият модел на Grants4Ag е разширен, за да достигне до по-голям брой потенциални кандидати и съответно до по-разнообразни иновации.”

Както и при предишните Grants4Ag програми, няма официални изисквания за докладване и кандидатите запазват собствеността си върху всяка разработена интелектуална собственост. Тейлър добави, че компанията разглежда тези грантове като първоначална инвестиция с потенциал да се превърне в по-мащабно и дългосрочно сътрудничество с Байер.

В допълнение към грантовете (обикновено вариращи от 5 000 до 15 000 евро), всеки получател ще си партнира с учен от Байер, който ще предоставя насоки и обратна връзка по проекта. Предишните получатели на средства твърдят, че това отличава програмата Grants4Ag от традиционните програми за финансиране. 

Програмата на Байер Grants4 програма е лесна за кандидатстване и ни позволява да изпробваме технологии с технически осъществими експерименти, чиито резултати могат да свържат настоящи и бъдещи проекти,” каза Ханк У. Бас, Професор по биологични науки в Държавния университет на Флорида, който през 2019 година получи финансиране за изучаване на реакцията на царевичните растения към наводнения.

Миналогодишната програма събра кандидатури от общо 17 държави по света и отпусна грантове на 21 проекта.

За периода на кандидатстване към Grants4Ag през 2020 г. Байер си партнира с Halo – платформа, която помага на компании да се свързват с учени посредством интуитивен, опростен интерфейс.

„Създадохме Halo, за да помогнем на компаниите да открият и да си сътрудничат с учени, за да решат днешните предизвикателства и да останат крачка напред от предстоящите такива“, каза Кевин Лиланд, Главен изпълнителен директор и основател на Halo. “Байер отдавна е шампион при отворените иновации и сме развълнувани да подкрепим това търсене, за да могат още повече учени от университети и стартиращи компании да се възползват от неговите ресурси и познания в бранша. " 

Пълните подробности за търсените решения на програмата, процеса на кандидатстване и правилата за кандидатсване са достъпни на halo.science/company/bayer-crop-science.

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следстие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

За контакт

Мария Попова,

Корпоративни комуникации

Email: mariya.popova@bayer.com

За повече информация: www.bayer.bg

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.

 


Авторски права © Байер АГ