ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВ
Хибриди царевица Декалб®
+
Хербицид
За всеки 50 броя закупени торби царевица Декалб® и Хербицид, получавате бонус 5 торби царевица Декалб® 10% бонус количество хибриди царевица Декалб®
Хибриди царевица Декалб®
+
Децис® 100
На всеки 50 торби хибриди царевица Декалб® и Децис® 100, се предоставя 5% бонус от сумата на хибриди царевица Декалб®. 5% бонус количество хибриди царевица Декалб®
Хибриди царевица Декалб®
+
2 Хербицида
На всеки 50 торби хибриди царевица Декалб® и два хербицида, се предоставя 15% бонус от сумата на хибриди царевица Декалб®. 15% бонус количество хибриди царевица Декалб®
Хибриди царевица Декалб®
+
Хербицид и Децис® 100
На всеки 50 торби хибриди царевица Декалб® със закупен хербицид и Децис® 100, се предоставя 15% бонус от сумата на хибриди царевица Декалб®. 15% бонус количество хибриди царевица Декалб®

 

 

 
Авторски права © Байер АГ