Биская

Активно вещество
Тиаклоприд 240 г/л
Формулация Маслен разтвор (ОД)
Карантинен срок Зеленчуци - 3 дни, Картофи – 14 дни, Рапица – 30 дни, Пшеница - 21 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Биская 240 ОД

Механизъм на действие

Биская® е системен инсектицид от групата на хлорникотинилите с широк спектър на действие при пшеница, рапица, картофи и зеленчуци.

Биская® действа при контакт и поглъщане от насекомите. Активното вещество оказва влияние върху нервната система на неприятелите във всички възрасти. Насекомите спират да поемат храна и това води до тяхното загиване.

Биская® има бърз инициален ефект и дълго последействие.

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Зеленчуци

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 мл/дка (0,06 %)

КРР

70-100 л/дка

МП

От фаза формиране на странични разклонения до фаза пълна зрялост.

МБПВ

3

ИТ

7-14 дни

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20 мл/дка

КРР

80 л/дка

МП

От фаза начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до фаза поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие.

МБПВ

3

ИТ

14 дни

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

От фаза разтворен първи лист до края на братенето.

МБПВ

1

ИТ

-

Рапица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

От фаза наличие на цветни пъпки (бутони още обвити в листа) до края на цъфтежа.

МБПВ

2

ИТ

10 дни

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

  • Пръскането да се извършва при тихо време без вятър.
  • Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури.

При рапица

  • Поради толерантността към пчелите, Биская® е подходящ препарат за второто пръскане в рапица в началото на цъфтеж срещу рапичния цветояд.
  • След третиране с Биская® смъртността не настъпва бързо и цветоядите остават върху рапицата за известно време, но насекомите не се хранят и не нагризват бутоните.
  • За повече информация относно борбата с неприятелите в рапица вижте програмата за растителна защита на културата.

При картофи и зеленчуци

  • В картофите срещу колорадски бръмбар Биская® да се използва при излюпване на ларвите от първо поколение. За следващо пръскане да се използва Протеус® ОД.

Предимства

  • Системност и дълго последействие.
  • Толерантен към пчелите. Може да се прилага в рапица и оранжерии без да смущава пчелите и бомбусите.
  • О-Тек формулация с подобрено прилепване, покриване и проникване на продукта.

Смесимост

Преди смесване на Биская® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Ефект върху пчелите и полезните видове

Биская® е толерантен към пчелите и пчелните семейства инсектицид. Това позволява употреба по време на цъфтеж на културите. Въпреки това, за да се избегне “омирисване“ на пчелите, третирането трябва да се извършва извън периода на летеж. Биская® показва високо ниво на безопасност към полезните видове и може да се включва в схемите за Интегрирана Растителна Защита.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Биская

Авторски права © Байер АГ