Протеус

Активно вещество
Тиаклоприд 100 г/л; Делтаметрин 10 г/л
Формулация Маслена дисперсия (ОД)
Карантинен срок
 • Пшеница, овес, тритикале, царевица, захарно и кръмно цвекло - 30 дни
 • Рапица, синапено семе (за горчица и за птици) - 45 дни
 • Картофи - 14 дни
 • Грах (за консерви) - 7 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба: Протеус 110 ОД

Механизъм на действие

Протеус® 110 ОД се предлага в новата формулация на Байер – ОТек. В тази високотехнологична формулация водата е заместена от система от маслени прилепители и подобрители, които увеличават задържането и проникването на активните вещества дори при трудно намокрими листа като тези на рапицата. Протеус® има бърз инициален ефект, идващ от делтаметрин, и дълго последействие благодарение на тиаклоприд. Протеус® притежава контактно и стомашно действие и контролира гризещи и смучещи насекоми. Прeпаратът спира храненето на насекомите.

ПОСЛЕДНАТА ОЦЕЛЯЛА БУБОЛЕЧКА...

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница, Овес, Тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки *1 по житни (Metopolophium dirhodum), (Rhopalosiphum padi), (Sitobion avenae)

Листоминираща муха (Agromyza nigrella), Галици * 2 (Cecidomyiidae)

Житна пиявица (Oulema melanopa)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

62,5 мл/дка

50 мл/дка

КРР

20-30 л/дка

25-30 л/дка

30 л/дка

МП

От фаза начало на цъфтеж до фаза ранна млечна зрялост

От фаза начало на цъфтеж до фаза ранна млечна зрялост

От фаза флагов лист едва видим до фаза край на изкласяването

МБПВ

1

1

1

ИТ

-

-

-

Рапица, синапено семе (за горчица и за птици)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки *3 (Aphis sp.L., Myzus persicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

Шушулков хоботник *4 (Ceutorhynchus assimilis)

Рапичен стъблен скритохоботник *5 (Ceutorhynchus napi)

Рапичен цветояд * 6 (Meligethes aeneus)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

50 мл/дка

50 мл/дка

50 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

20-25 л/дка

20-25 л/дка

20-25 л/дка

МП

От фаза поникване до фаза развитие на 9 или повече листа

От фаза край на цъфтежа до фаза почти всички шушулки са оформени

От фаза начало на нарастване на стъблото до фаза отворени първите цветовe

От фаза наличие на цветни бутони до фаза край на цъфтеж

МБПВ

2

2

2

1

ИТ

14 дни

14 дни

14 дни

-

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Колорадски бръмбар *7 (Leptinotarsa decemlineata)

Листни въшки *8

ДОЗА (МЛ/ДКА)

45 мл/дка

75 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

20-30 л/дка

МП

От фаза поникване до фаза почти всички плодове достигат пълен размер

От фаза поникване до фаза почти всички плодове достигат пълен размер

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Захарно и кръмно цвекло

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки *9

Цвеклова муха (Pegomya spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75 мл/дка

50 мл/дка

КРР

20-25 л/дка

20-25 л/дка

МП

От фаза поникване до фаза разлистени осем листа

От фаза поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Грах (за консерви)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Черна бобова листна въшка *10 (Aphis fabae)

Зелена грахова листна въшка *11 (Acythosiphon pisi)

Тъмна грахова листозавивачка *12 (Cydia nigricana), Грахов зърнояд *13 (Bruchus pisi)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

62,5 мл/дка

62,5 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

20-50 л/дка

20-50 л/дка

МП

От фаза поява на цветовете до фаза 70% от шушулките са достигнали типична дължина

От фаза пет видимо удължени междувъзлия до фаза 50% от шушулките са узрели

От фаза поява на цветовете до фаза 70% от шушулките са достигнали типична дължина

МБПВ

3

3

3

ИТ

7 дни

7 дни

7 дни

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

70 мл/дка

КРР

15 л/дка

МП

От фаза поява на първи лист до фаза разтваряне на 3-ти лист

МБПВ

1

ИТ

-

* 1 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
* 2 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за едно приложение от 62,5 мл/дка
* 3 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
* 4 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
* 5 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
* 6 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 50 мл/дка
* 7 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 45 мл/дка
* 8 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 75 мл/дка
* 9 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 75 мл/дка
* 10 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
* 11 - Разрешена употреба по време на образуване на ексудат (медена роса) при отсъствие на пчели, в доза от 62,5 мл/дка
* 12 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 62,5 мл/дка
* 13 - Разрешена употреба по време на цъфтеж при отсъствие на пчели, за 1 приложение от 62,5 мл/дка

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

 • В рапица Протеус® е най-подходящ за първото пръскане преди цъфтеж за борба с възрастните на рапичния цветояд. Това пръскане срещу цветояда е основно и най-важно в борбата с него. Вредата се нанася върху зелените бутони, а не върху цвета.
 • Максимална ефикасност се получава при температура около 20° С.
 • Да не се пръска при температура над 30° С.
 • Преди употреба бутилката трябва да се разклати много добре поради специфичната формулация и разделянето на маслената фаза.

Предимства

 • Преодолява резистентността към пиретроиди на неприятелите в рапица и картофи;
 • Притежава бърз нокдаун ефект и дълго системно последействие;
 • Спира храненето на насекомите.

Смесимост

Преди смесването на Протеус® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Протеус

Авторски права © Байер АГ