ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЖИТНИ КУЛТУРИ 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВ
Виртуален пакет Мерлин® Флекс
+
Капрено®
// за 800 дка
На всеки 20 л Мерлин® Флекс + 20 л Капрено® се предоставя бонус 1 л Капрено® 5% бонус количество Капрено® За цялостна защита срещу плевели в царевица
Мерлин® Флекс
+
Монсун® Актив
// за 800 дка
На всеки 20 л Мерлин® Флекс + 100 л Монсун® Актив се предоставя бонус 5 л Монсун® Актив 5% бонус количество Монсун® Актив За справяне с най-комплексно заплевеляване
Екип®
// за 1000 дка
"На всеки закупени 200 л Екип® се предоставя бонус10 л Екип® 5% бонус количество Екип® Високо ниво на селективност

 
Авторски права © Байер АГ