Сфера Макс

Активно вещество
Трифлоксистробин 375 г/л; Ципроконазол 160 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок Пшеница и ечемик – 42 дни; Захарно цвекло – 21 дни; Слънчоглед – не е приложимо
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Сфера® Макс

Механизъм на действие

Сфера® Макс е фунгицид със системно действие.

ДА ЗАЩИТИМ ДОБИВА НА МАКС

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Септориоза (Septoria tritici), Фузариоза (Fusarium spp.), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30-50 мл/дка

КРР

20-60 л/дка

МП

От фаза първият възел е поне на 1см над възела на братене до фаза край на цъфтеж

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Листна ръжда (Puccinia hordei)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30-50 мл/дка

КРР

20-60 л/дка

МП

От фаза първият възел е поне на 1см над възела на братене до фаза начало на цъфтеж

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Захарно цвекло

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Церкоспороза (Cercospora beticola), Брашнеста мана (Erysiphe betae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30-40 мл/дка

КРР

20-60 л/дка

МП

При поява на първи симптоми

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Слънчоглeд*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Септориоза (Septoria helianthi), Ръжда по слънчогледа (Puccinia helianthi

ДОЗА (МЛ/ДКА)

40 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза десет и повече листа до фаза eзичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена

МБПВ

2

ИТ

21 дни

МАТЕРИАЛИ:

Условия за употреба

Използвайте Сфера® Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на органите, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

Условия на средата

Ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане планирайте третирането рано сутрин или късно вечер.

Смесимост

Преди смесване на Сфера® Макс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Схема за борба с болестите по фенофаза на пшеницата

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Авторски права © Байер АГ