Заяви ваучер за твоето стопанство!

Формата по-долу предоставя застраховка срещу суша за всяка закупена торба рапица, но не е автоматична поръчка към дистрибутора. За да се възползвате от застраховката, трябва да заявим количествата към избрания от нас дистрибутор до 01.08.2021. Застраховката се активира при покупка до 15.08.2021 за Северна България и 01.09.2021 за Южна България.

Информация за стопанството:
*
*
*
*
*
*
*
Адрес на стопанството
*
*
*
*
Лице за контакт
*
*
*
*
Продукт за ваучер
Използвал/а съм и преди хибриди рапица Декалб


*
Една торба съдържа милион и половина семена. Може да изберете колкото искате продукти. Може да добавите и един и същ продукт повече от веднъж, в случай, че искате да го поръчате от няколко дистрибутора. Можете да се запознаете с техническата спецификация на Декалб семената тук
Използване на личните данни
Съгласен/а съм с условията на Ваучерната Програма
*
Електронни маркетингови комуникации

С отбелязване на чекбокса по-долу, Вие разрешавате на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, ул. Резбарска 5, София 1510, България (наричано по-долу „нас”, „наш” или „ние”), както и други свързани лица на Байер, участващи в управлението на услуга или комуникация с Вас, следното:

Директно да Ви доставят електронни маркетингови съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси („Електронни маркетингови комуникации”), както и чрез телефонни обаждания.
Персонализация на Електронни маркетингови комуникации с цел да отговарят на Вашите нужди и предпочитания, както е описано в информацията относно личните данни (Раздел А, т. 1, б. д) на база анализ на Вашето ползване на Електронните ни маркетингови комуникации.
Авторски права © Байер АГ