Заяви ваучер за твоето стопанство!

Формата по-долу предоставя застраховка за непоникване причинено от суша за всяка закупена торба рапица, но не е автоматична поръчка към дистрибутора. За да се възползвате от застраховката, трябва да заявите количества към избрания от вас дистрибутор до 15.08.2022г. Застраховката се активира при покупка до 15.09.2022г. за Северна и Южна България.

Информация за стопанството:
*
*
*
*
*
*
*
*
Адрес на стопанството
*
*
*
*
Лице за контакт
*
*
*
*
Продукт за ваучер
Използвал/а съм и преди хибриди рапица Декалб


*
Една торба съдържа милион и половина семена. Може да изберете колкото искате продукти. Може да добавите и един и същ продукт повече от веднъж, в случай, че искате да го поръчате от няколко дистрибутора. Можете да се запознаете с техническата спецификация на Декалб семената тук
Използване на личните данни
Съгласен/а съм с условията на Ваучерната Програма
*
Електронни маркетингови комуникации

С отбелязване на чекбокса по-долу, Вие разрешавате на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, ул. Резбарска 5, София 1510, България (наричано по-долу „нас”, „наш” или „ние”), както и други свързани лица на Байер, участващи в управлението на услуга или комуникация с Вас, следното:

Директно да Ви доставят електронни маркетингови съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси („Електронни маркетингови комуникации”), както и чрез телефонни обаждания.
Персонализация на Електронни маркетингови комуникации с цел да отговарят на Вашите нужди и предпочитания, както е описано в информацията относно личните данни (Раздел А, т. 1, б. д) на база анализ на Вашето ползване на Електронните ни маркетингови комуникации.
Авторски права © Байер АГ