Този сайт е вид енциклопедия, която съдържа голямо разнообразие от информация, като култивирана площ и производствени обеми, за основните култури (зърнени храни, царевица,...).

Този сайт също така предоставя информация за естествените врагове на растенията, като насекоми, болести и плевели.

Илюстрациите правят възможно идентифицирането им и познаването на биологията, както и икономическите щети, които те могат да причинят.

Този сборник е предназначен за учени, земеделски студенти, земеделски производители и съветници.

 

Авторски права © Байер АГ