Децис 100 ЕК

Активно вещество
Делтаметрин 100 г/л
Формулация Емулсионен концентрат - ЕК
Карантинен срок
  • Маслодайна рапица – 45 дни;
  • Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, бадеми, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло, царевица, памук - 30 дни;
  • Люцерна – 14 дни;
  • Ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, зеле, (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, нахут, грах, картофи, тютюн - 7 дни;
  • Сладка царевица, ягоди, домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, магданоз, целина, рукола, цикория, артишок - 3 дни.
Категория на употреба II-ра професионална

 

Механизъм на действие

ДЕЦИС 100 ЕК е пиретроиден инсектицид, с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели по оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърнено-бобови), технически, фуражни, зеленчукови, картофи, овощни видове (семкови, костилкови, черупкови) и лозя.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Бадеми, лешници, орехи, кестени

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листна въшка (Hyalopterus spp.), Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella), Кестенов молец (Laspeyresia splendana)

Бадемов семеяд (Eurytoma plotnikovi)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

10,5–12,5 мл/дка

12,5 мл/дка

КРР

100-140 л/дка

100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

В началото на цъфтежа

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Ябълки, круши, дюли, мушмули

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella), Ябълкова листна бълха (Psylla mali), Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea

Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Розена листозавивачка (Archips rosanus)

Обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5–12,5 мл/дка

8,75–12,25 мл/дка

12,25 мл/дка

КРР

100-140 л/дка

100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

14 дни

Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Розена листозавивачка (Archips rosanus), Прасковен молец (Anarsia lineatella)

Черешова муха (Rhagoletis cerasi)

Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)

Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Черешова листна въшка (Myzus cerasi), Прашеста сливова листна въшка (Hyalopterus pruni), Сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

8,75–12,25 мл/дка

10–17,5 мл/дка

12,5-17,5 мл/дка

7,5-17,5 мл/дка

КРР

100-140 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

1

1

1

1

ИТ

-

-

-

-

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Гроздов молец (Lobesia botrana)

Еднопоясен гроздов молец (Clysia ambiguella)

Лозова цикадка (Empoasca spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12,5 мл/дка (първо поколение); 12,5-17,5 мл/дка (второ и трето поколение)

12,5–17,5 мл/дка

12,5 мл/дка

КРР

100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

3

ИТ

14 дни

14 дни

14 дни

Ягоди (на открито и оранжерийни)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (Aphis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,25-12,5 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

ИТ

14 дни

Кромид, праз, чесън

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

КРР

40-50 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

ИТ

14 дни

Домат, пипер, патладжан

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Нощенки (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui), (Hyperomyzus lactucae)

Южна зелена смрадливка (миризливка) щитоносец (Nezara viridula)

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

4,5-7,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

60-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

3

ИТ

7 дни

7 дни

7 дни

Пипер (оранжериен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui), (Hyperomyzus lactucae)

Южна зелена смрадливка (миризливка) -щитоносец (Nezara viridula)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-17,5 мл/дка

4,5-10,5 мл/дка

10,5-17,5 мл/дка

КРР

60-140 л/дка

60-140 л/дка

60-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

4

4

4

ИТ

7 дни

7 дни

7 дни

Домат, патладжан (оранжерийни)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Нощенки (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui), (Hyperomyzus lactucae)

Южна зелена смрадливка (миризливка) щитоносец (Nezara viridula)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

4,5-10,5 мл/дка

КРР

60-100 л/дка

60-140 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

4

4

ИТ

7 дни

7 дни

Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини (на открито и в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Нощенки (Spodoptera spp.), Листни въшки (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка (на открито)

7,5-17,5 мл/дка (в оранжерия)

КРР

60-100 л/дка

60-140 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

ИТ

7 дни

Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини (на открито и в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

КРР

60-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

ИТ

7 дни

Зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелева пеперуда (Pieris spp.), Зелева нощенка (Mamestra brassicae), Гамозначна нощенка (Plusia gamma), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Зелева листна въшка (Brevicorne brassicae), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

Диамантен молец (Plutella xylostella)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

12,5 мл/дка

КРР

50 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Марули

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), Сребристоточкова нощенка (Chrysodeixis chalcites), Листни въшки по салатата (Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.)

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,25-12,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

50-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

ИТ

7 дни

7 дни

Магданоз, целина, рукола, цикория

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (Aphis spp.), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), Зелева нощенка (Mamestra spp.), Сребристоточкова нощенка (Chrysodeixis chalcites)

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

8,75 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

70 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Фасул, леща, нахут

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae, Aphis spp.), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Грах

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum), Грудков хоботник (Sitona spp.)

Черна бобова листна въшка (Aphis fabae), Тъмна грахова листозавивачка (Laspeyresia nigricana), Трипс (Thrips angusticeps), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,25 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

Артишок

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Щитовка (Cassida spp.)

Тютюнев червей (Spodoptera litura), Листни въшки (Anuraphis cardui, Myzus persicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

ИТ

7 дни

7 дни

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Египетска нощенка по памука (Spodoptera littoralis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

60 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

ИТ

14 дни

14 дни

Памук

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Розов червей по памука (Pectinophora gossypiella), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Южна цикадка (Empoasca spp.)

Нощенки (Spodoptera spp.), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12,5-17,5 мл/дка

12,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

30-50 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

2

2

ИТ

14 дни

14 дни

14 дни

Тютюн

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

ИТ

7 дни

Захарно цвекло, кръмно цвекло, салатно цвекло

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Черна бобова листна въшка (Aphis fabae), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Цвеклова муха (Pegomya spp.), Западна цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.), Полска нощенка (Spodoptera spp.)

Цвеклова щитовка (Cassida nebulosa)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

12,5 мл/дка

КРР

50 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

1

1

ИТ

-

-

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.), Полска нощенка (Spodoptera spp.), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Брястова листна въшка (Rhopalosiphum padi), Овесена листна въшка (Sitobion avenae)

Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12,5 мл/дка

7,5-12,5 мл/дка

КРР

60 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

ИТ

14–21 дни

7-14 дни

Сладка царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Светлокрака зелева бълха* (Phyllotreta nemorum)

Гамозначна нощенка* (Autographa gamma)

Средиземноморски царевичен стъблопробивач* (Sesamia nonagriodes), Цикади* (сем. Cicadellidae), Огневки* (сем. Pyralidae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

5 мл/дка

7,5 мл/дка

12,5 мл/дка

КРР

60 л/дка

60 л/дка

60 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

3

ИТ

14 дни

14 дни

14 дни

Пшеница, ечемик, ръж, овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брястова листна въшка (Rhopalosiphum padi), Овесена листна въшка (Sitobion avenae), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7,5-12,5 мл/дка

КРР

40-60 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

1

ИТ

-

Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листоминиращи мухи* (сем. Agromyzidae), Галици* (сем. Cecidomylidae), Цикади* (сем. Cicadellidae)

Голяма жълто-зелена въшка* (Metopolophium dirhodum), Житна листозавивачка* (Cnephasia pascuana), Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,3 мл/дка

7,5 мл/дка

КРР

10-20 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

ИТ

14-21 дни

Маслодайна рапица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Черен рапичен стъблен хоботник* (Ceutorhynchus picitarsis), Светлокрака зелена бълха* (Phyllotreta nemorum), Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephalus), Рапична листна оса (Athalia rosae), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)

Зелев молец (Plutella xylostella)*, Листни въшки (сем. Aphididae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

5 мл/дка

6,3 мл/дка

КРР

10-15 л/дка

10-15 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

4

4

ИТ

14-21 дни

14-21 дни

Люцерна

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Граховa листнa въшкa (Acyrthosiphon pisum), Детелинов хоботник (Apion pisi), Малък люцернов листов хоботник (Hypera postica)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,25 мл/дка

КРР

40 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Декоративни растения (на открито и в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни въшки (Myzus spp.), Тютюнев трипс (Thrips tabaci)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Листозавивачки (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

6,25-12,5 мл/дка

12,3 мл/дка

4,375–8,75 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

50-100 л/дка

70 л/дка

МП

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

При поява на неприятеля.

МБПВ

3

3

3

ИТ

7 дни

7 дни

7 дни

МАТЕРИАЛИ:

Условия за употреба

ДЕЦИС 100 ЕК е контактен инсектицид и хомогенното покритие на третираните части е от решаващо значение за действието на продукта.

ДЕЦИС 100 ЕК е инсектицид от групата на пиретроидите и се разгражда бързо от ултравиолетова светлина и високи температури. Ето защо се препоръчва третирането да се извършва при температури до 25°С. При температури над 25°С се препоръчва да се третира сутрин или вечер с цел да се избегне прякото слънчево греене.

Неприятелите трябва да са активни, ето защо оптималната температура за третиране е между 20 и 25°С.

Приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ДЕЦИС 100 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Децис 100 ЕК

Авторски права © Байер АГ