Редиго Про

Активно вещество
Протиоконазол 150 г/л, Тебуконазол 20 г/л
Формулация Концентрирана суспензия за третиране на семена – ФС
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба l-ва професионална
Разрешена употреба Редиго Про

Механизъм на действие

РЕДИГО ПРО 170 ФС е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ЕЧЕМИК

КРР - Количество работен разтвор на декар л/100 кг семена
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница (зимна и пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago tritici)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

50 мл/100 кг семена

КРР

0,05-1,6 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

Пшеница (зимна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

66,7 мл/100 кг семена

КРР

МП

МБПВ

ИТ

Пшеница (пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

66,7 мл/100 кг семена

КРР

МП

МБПВ

ИТ

Ечемик (зимен и пролетен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Праховита главня (Ustilago nuda)

Ленточна болест (Pyrenophora graminea), Мрежести петна - първична инфекция (Pyrenophora teres), Хелминтоспориоз-но кореново гниене (Cochliobolus sativus), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

50 мл/100 кг семена

66,7 мл/100 кг семена

КРР

0,05-1,6 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

Ечемик (зимен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Снежна плесен (Microdochium nivale)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

66,7 мл/100 кг семена

КРР

0,05-1,6 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

Ръж, Тритикале (зимни)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

66,7 мл/100 кг семена

КРР

0,05-1,6 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Петносване на пониците - първична инфекция (Pyrenophora avenae)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

66,7 мл/100 кг семена

КРР

0,05-1,6 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

* Според инсталацията за третиране на семена.

МАТЕРИАЛИ:

Условия на употреба

Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят. Преди употреба опаковката се разклаща добре до пълното хомогенизиране на продукта. Семената за третиране трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени. Да се прилага само в професионални инсталации за заготовка и третиране на семена, с цел да се осигури качествено третиране и минимално разпрашаване по време на сеитба. Да не се използват третирани семена за консумация или фураж. Да не се използват повторно чували, съдържали третирани семена. Опаковка, съдържаща третирани семена трябва да има следния надпис: “ВНИМАНИЕ!” СЕМЕНАТА СА ТРЕТИРАНИ С РЕДИГО ПРО 170 ФС, СЪДЪРЖАЩ ПРОТИОКОНАЗОЛ И ТЕБУКОНАЗОЛ. Сеитбена норма: пшеница (зимна) - максимум 25 кг/дка, пшеница (пролетна) - максимум 22 кг/дка, ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна), тритикале (зимно), овес – максимум 20 кг/ дка.

Приготвяне на работния разтвор

Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена. Количеството работен разтвор е от 0,05 до 1,6 л вода/ 100 кг семена, според инсталацията за третиране на семена.

За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

Смесимост

Не е приложимо.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Редиго Про

Авторски права © Байер АГ